پایگاه قرآنی حیله القرآن

بسم الله الرحمن الرحیم
به کانال رسمی سایت بپوندید
به کانال سروش سایت ما بپیوندید

پایگاه قرآنی حیله القرآن

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام خوش آمدید
تلاوت سوره الاسراء با صدای استاد سعید عبدالصمد الزناتی

السلام علیک یا ابا عبدالله

 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ ، یَا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿27﴾ ارْجِعِی إِلَى رَبِّکِ رَاضِیَةً مَّرْضِیَّةً﴿28﴾ فَادْخُلِی فِی عِبَادِی﴿29﴾ وَادْخُلِی جَنَّتِی﴿30﴾

تلاوت فرازهای پایانی سوره مبارکه فجر با صدای استاد مصطفی اسماعیل:

 

تلاوت همین آیات با صدای قاریان دیگر:

عبدالباسط

منشاوی

محمد لیثی1

محمد لیثی2

شحات1

شحات2

شحات3

حصان1

حصان2

سعید زناتی

حامد شاکرنژاد

دانلودمجموعه تلاوتهایکامل یوسف بهتیمی

کامل یوسف بهتیمی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام آیات 11-22 (تصویری)

14:42

کامل یوسف بهتیمی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام آیات 11-22 (صوتی)

14:42

کامل یوسف بهتیمی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه مریم سلام الله علیها آیات 1-36

31:07

کامل یوسف بهتیمی - تلاوت مجلسی سوره های فصلت آیات 30-47

45:57

کامل یوسف بهتیمی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فرقان آیات 58 تا آخر ، قیامة و علق آیات 1-5

33:36

کامل یوسف بهتیمی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام آیات 31-48

24:41

کامل یوسف بهتیمی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام آیات 40-41 (تصویری)

03:24

کامل یوسف بهتیمی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام آیات 40-41 (صوتی)

03:24

کامل یوسف بهتیمی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه فصلت آیات 33-35 (تصویری)

04:15

کامل یوسف بهتیمی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه فصلت آیات 33-35 (صوتی)

04:15

کامل یوسف البهتیمی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه قلم آیات 34-44 (تصویری)

04:49

کامل یوسف البهتیمی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه قلم آیات 34-44 (صوتی)

04:49

کامل یوسف البهتیمی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه مریم سلام الله علیها آیات 1-36

31:07

کامل یوسف البهتیمی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه فصّلت آیات 30-47

45:57

کامل یوسف البهتیمی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فرقان آیات 58-آخر ، قیامت و علق آیات 1-5

33:56

کامل یوسف البهتیمی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام آیات 31-48

24:41

کامل یوسف بهتیمی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه احزاب به همراه زیرنویس انگلیسی

23:49

کامل یوسف بهتیمی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره

26:01

کامل یوسف بهتیمی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام آیات 35-38

06:06

کامل یوسف بهتیمی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه فرقان

25:33

 

کامل یوسف بهتیمی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه فصلت آیه 39

05:30

کامل یوسف بهتیمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه فصلت آیات 30-47

33:34

کامل یوسف یهتیمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 142-158

25:55

کامل یوسف بهتیمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه نور

12:41

کامل یوسف بهتیمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه طه آیات1-47

28:05

کامل یوسف بهتیمی-تلاوت مجلسی سوره رعد آیات 1-18

25:26

کامل یوسف بهتیمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه نساء

20:19

کامل یوسف یهتیمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه تکویر

11:58

کامل یوسف بهتیمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه مریم

24:50

کامل یوسف البهتیمی-تلاوت مجلسی سوره آل عمران آیات 26-43

35:34

کامل یوسف بهتیمی-تلاوت مجلسی سوره های نجم و قمر

41:02

کامل یوسف بهتیمی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه احزاب (مکان مسجد بوصیری شهر اسکندریه در مصر 1379 ه ق-1960 م)

07:37

کامل یوسف البهتیمی-تلاوت مجلسی سوره کهف آیات 27-58

35:27

کامل یوسف بهتیمی-تلاوت مجلس سوره مبارکه اسرا آیات1-24 -تصویری

39:50

آل عمران 26 تا 43

29:23

ابراهیم 31 تا 41

21:02

شوری 13 تا 36

29:02

عنکبوت 26 تا 50

26:22

فرقان 58 تا آخر

17:39

قدر 1 تا 5

 

قصص 1 تا 14

15:02

مریم 22 تا 57

26:27

آیاتی از سوره نمل

11:56

قصص 51 تا 75

27:22

سوره های فرقان 58 - آخر،قیامه،علق1-5

33:45

سوره ابراهیم 31-41

25:15

سوره های احزاب 35-48 و 21-40

35:40

سوره آل عمران 26-42

35:54

سوره های فتح27- آخر،طارق،بلد،شمس 1- 9

23:30

سوره فصلت 30-47 (1)

33:35

سوره نمل 15-44 (وسط آیه )

30:25

سوره ابراهیم 31-48

24:38

سوره رعد 1-18 (وسط آیه)

26:50

سوره اسراء 1-24

36:20

سوره فصلت 30-47 (2)

45:55

سوره های فرقان 58 تا آخر ، قدر

26:25

سوره مریم 1-36

31:05

سوره کهف 30-49

28:35

سوره کهف 27-58

40:10

سوره های نمل 82 تا آخر،قصص 1-14

26:30

سوره آل عمران 133-152

24:45

سوره نبأ 1-37

09:10

سوره نساء 36-54

25:15

از سوره ماعون تا آخر سوره ناس

13:20

سوره های نجم، قمر 1-5

25:30

سوره آل عمران 26-43

40:50

سوره واقعه

27:10

بقره 142 – 158

26:03

ابراهیم 31 – 48

26:53

اسراء 1 – 19

31:34

اسراء 1 – 24

39:56

فتح 27 تا آخر و طارق و بلد و شمس

42:14

فرقان 58 تا آخر و قدر

30:04

فرقان 58 تا آخر و قیامه و علق 1 – 4

32:34

کهف 27 – 58

44:11

مریم 1-36

35:41

نمل 15 – 43

32:02

نمل 82 تا آخر و قصص 1-14

27:36

نساء 36 – 54

27:30

قصص 51 – 75

28:30
دانلودمجوعه تلاوتهای محمدعبدالعزیز عکاشه8

محمد عبدالعزیز عکاشه-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قیامت آیات 1-19 ، ضحی و انشراح - تصویری

10:50

محمد عبدالعزیز عکاشه-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قیامت آیات 1-19 ، ضحی و انشراح - صوتی

10:50

عبدالعزیز عکاشه - تلاوت مجلسی سوره مبارکه انبیاء آیات 101-107 (تصویری)

03:48

عبدالعزیز عکاشه - تلاوت مجلسی سوره مبارکه انبیاء آیات 101-107 (صوتی)

03:48

محمد عبدالعزیز عکاشه-تلاوت مجلسی سوره بقره

23:50

محمد عبد العزیز عکاشه-تلاوت مجلسی سوره های مریم آیات 93-آخر و طه 1-28

18:49

محمد عبدالعزیز عکاشه-تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره

23:40

محمد عبدالعزیز عکاشه-تلاوت مجلسی سوره مبارکه انبیاء

15:17

محمد عبدالعزیز عکاشه-تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران

16:54

محمد عبرالعزیز عکاشه-تلاوت مجلسی سوره مبارکه انفطار آیات 1-13

05:03

محمد عبدالعزیز عکاشه - تلاوت مجلسی سوره مبارکه انبیاء آیات 104-108

05:33

محمد عبدالعزیز عکاشه - تلاوت مجلسی سوره مبارکه انبیاء

04:28

محمد عبدالعزیز عکاشه - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نساء آیات 77-78

05:11

عبدالعزیز عکاشه - تلاوت مجلسی سوره مبارکه مومنون آیات 12-16

06:26

عبدالعزیز عکاشه - تلاوت مجلسی سوره مبارکه مومنون آیات 12-16

06:26

محمد عبدالعزیز عکاشه - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نساء آیات 77-78

05:11

محمد عبدالعزیز عکاشه - تلاوت مجلسی سوره مبارکه انبیاء

04:28

محمد عبدالعزیز عکاشه - تلاوت مجلسی سوره مبارکه انبیاء آیات 104-108

05:33

محمد عبرالعزیز عکاشه-تلاوت مجلسی سوره مبارکه انفطار آیات 1-13

05:03

محمد عبدالعزیز عکاشه-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قیامت آیات 1-19 ، ضحی و انشراح

 

محمد عبدالعزیز عکاشه-تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران

16:54

محمد عبدالعزیز عکاشه-تلاوت مجلسی سوره مبارکه انبیاء

15:17

محمد عبدالعزیز عکاشه-تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره

23:40

محمد عبد العزیز عکاشه-تلاوت مجلسی سوره های مریم آیات 93-آخر و طه 1-28

18:49

محمد عبدالعزیز عکاشه-تلاوت مجلسی سوره بقره

23:50

اسراء 1 تا 22

16:56

انبیاء 101 تا آخر

15:09

حشر 21تا آخر

04:24

شعراء 1 تا 51

18:15

علق 1 تا 5

01:29

احزاب 31 تا 50

22:19

طه 1 تا 28

10:53

مریم 93 تا 98

دانلودمجموعه تلاوتهای عبدالفتاح شعشاعی

عبدالفتاح شعشاعی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه إسراء - تصویری

13:49

عبدالفتاح شعشاعی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه إسراء - صوتی

13:49

عبدالفتاح شعشاعی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ضحی و انشراح (تصویری)

04:32

عبدالفتاح شعشاعی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ضحی و انشراح (صوتی)

04:32

عبدالفتاح شعشاعی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه إسراء آیات 21-23 (تصویری)

02:57

عبدالفتاح شعشاعی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه إسراء آیات 21-23 (صوتی)

02:57

عبد الفتاح شعشاعی-سوره مبارکه انفال آیه60 به بعد-سوره مبارکه بینه

25:42

عبدالفتاح شعشاعی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان ، تکویر و انفطار

29:01

عبدالفتاح شعشاعی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان ، تکویر و انفطار

31:22

عبدالفتاح شعشاعی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه نمل آیات 107-110

27:06

عبدالفتاح شعشاعی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه یوسف ، بینه ، قریش و ماعون

23:51

عبدالفتاح شعشاعی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه هود آیات 61-87

27:18

عبدالفتاح شعشاعی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه طارق ، غاشیه و فجر

27:22

عبدالفتاح شعشاعی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بلد 1-18

02:50

عبدالفتاح شعشاعی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حجرات آیات 15-آخر ، ق آیات 1-11 ، بلد ، شمس و قریش

29:19

عبدالفتاح شعشاعی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بلد 1-18

02:50

عبدالفتاح شعشاعی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه طارق ، غاشیه و فجر

27:22

عبدالفتاح شعشاعی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه هود آیات 61-87

27:18

عبدالفتاح شعشاعی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه یوسف ، بینه ، قریش و ماعون به همراه زیرنویس انگلیسی

23:51

عبدالفتاح شعشاعی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه نمل آیات 107-110

27:06

 

عبدالفتاح شعشاعی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان ، تکویر و انفطار همراه با ترجمه انگلیسی

29:01

عبدالفتاح شعشاعی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انسان ، تکویر و انفطار

31:22

عبد الفتاح شعشاعی-سوره مبارکه انفال آیه60 به بعد-سوره مبارکه بینه

25:42

الطور (آیات 17 الی 49)

00:16:33

النمل (آیات 1 الی 37)

00:28:05

النجم (آیات 1 الی 30)

00:10:29

فاطر (آیات 3 الی 24)

00:37:18

الإسراء (آیات 15 الی 23)

00:27:20

المجادلة (آیات 20 الی 22)

00:05:32

الفتح (آیات 26 الی 29)

00:10:02

البینة (آیات 1 الی6)

00:02:54
دانلودمجموعه تلاوتهای سعیدزناتی

سعید زناتی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نجم آیات 31 - آخر و قمر 1 - 17

27:19

سعید زناتی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه یوسف آیات 7-9 - تصویری

02:44

سعید زناتی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه یوسف آیات 7-9 - صوتی

02:44

سعید زناتی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه فاطر به همراه زیرنویس انگلیسی (تصویری)

26:15

سعید زناتی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه فاطر (صوتی)

26:15

سعید زنّاتی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه شوری ، فجر و کوثر

21:43

سعید زناتی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حشر ، نصر ،فاتحه و بقره

32:54

سعید زناتی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه أعلی آیات 1-13

03:58

سعید زناتی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه علق آیات 1-18

04:21

سعید زناتی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه انفطار آیات 1-8

05:45

سعید زناتی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نباء ، فجر و بلد

32:41

سعید زنّاتی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه ابراهیم (ع) آیات 23-25

04:41

سعید زناتی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه فاتحه (تصویری)

02:31

سعید زناتی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه فاتحه (صوتی)

02:31

سعید زنّاتی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه ابراهیم (ع) آیات 23-25

04:41

سعید زناتی - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نباء ، فجر و بلد

32:41

سعید زناتی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه انفطار آیات 1-8

05:45

سعید زناتی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه علق آیات 1-18

04:21

سعید زناتی - تلاوت مجلسی سوره مبارکه أعلی آیات 1-13

03:58

سعید زناتی-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حشر ، نصر ،فاتحه و بقره به همراه ترجمه انگلیسی

32:54

 

سعید زنّاتی-تلاوت مجلسی سوره مبارکه شوری ، فجر و کوثر

21:43

بلد 1 تا 18

07:11

تحریم 9 تا 12

07:34

سوره اسراء آیه 26

00:23
دانلودمجموعه تلاوتهای استادسیدمتولی عبدالعال

متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 284-286 - تصویری

05:47

متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 284-286 - صوتی

05:47

سید متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حجرات آیات 15-18 و ق آیات 1-11 (تصویری)

22:01

سید متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حجرات آیات 15-18 و ق آیات 1-11 (صوتی)

22:01

سید متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی آیه شهر رمضان الذی ...

05:27

سید متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی سوره مبارکه ذاریات آیات 15-19

05:27

سید متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی سوره مبارکه شوری آیات 1-12

24:18

سید متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی سوره مبارکه صافات آیات 75-132

28:28

سید متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی سوره مبارکه نساء آیات 69-73

05:39

سید متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی سوره مبارکه انبیاء آیات 31 الی آخر

06:04

سید متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی سوره مبارکه حشر آیات 21 الی آخر

06:15

سید متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی سوره مبارکه حشر آیات 18 الی آخر

06:35

سید متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 1-5

12:11

سید متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی سوره های مبارکه قاف آیات 31 ای آخر و قریش

22:59

سید متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی سوره مبارکه فاطر آیات 23 الی آخر

30:50

سید متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 1-5

05:43

سید متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی سوره مبارکه انبیاء آیات 79-91

22:46

سید متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات 144-145

04:32

سید متولی عبدالعال - تلاوت مجلسی سوره مبارکه آل عمران آیات 133-145

21:38

دانلودتلاوتهای مجلسی محمدرفعت
دانلود1000از استادشحات محمدانور

برای دریافت تلاوت های استاد  شحات محمد انور بر روی آیکون های زیر کلیک نمائید.

بخش1

بخش2

بخش3

بخش4

بخش5

بخش6

بخش7

بخش8

بخش9

0001-آخر القمر والرحمن أمسیة 1985

5.6 MB

0002-آخر القمر والرحمن أمسیة مسجد أبو موسى الاشعرى بالغربیه

5.0 MB

0003-آخر القمر والرحمن بمنیا القمح

9.0 MB

0004-اخر القمر والرحمن شبراهور السنبلاوین دقهلیه 26-2-1988

7.3 MB

0005-آخر القمر والرحمن والاعلى بکفر حماد شرقیه 1987

6.2 MB

0006-آخر القمر والرحمن والتکویر أمسیه دینیه 42-1-1983 ممتازه

6.2 MB

0007-آخر القمر والرحمن والقدر

6.3 MB

0008-آخر القمر والکوثر فجر ثانى أول فجر للشحات فى الاذاعه روعه

2.4 MB

0009-آخر القمر وأول الرحمن والتکویر والانفطار وقریش

12.1 MB

0010-آخر الکهف والبروج والاعلى أجا

6.8 MB

0011-آخر الکهف والبروج والاعلى والغاشیه والزلزله بسماحه 1989

9.0 MB

0012-آخر الکهف والبلد والشمس و اللیل والزلزلة والتکاثر والکوثر

7.5 MB

0013-آخر الکهف والبلد والشمس والفاتحة المنزلة دقهلیة

9.8 MB

0014-اخر الکهف والحاقه والفجر دیرب السوق

8.4 MB

0015-آخر الکهف والشمس والضحى والزلزله والتکاثر طنبول عزاء والدة الشیخ نصر الزیات تسجیل خارجى

6.4 MB

0016-آخر الکهف والشمس والضحى والزلزله والتکاثر طنبول عزاء والدة الشیخ نصر الزیات

7.1 MB

0017-آخر الکهف والشمس

5.1 MB

0018-آخر الکهف والفجر والبلد والتکاثر بکفر طنبول الجدید 27-5-1990 ختام عشاء

8.3 MB

0019-آخر الکهف والفجر والبلد والشمس والکافرون 1992

8.0 MB

0020-آخر الکهف والقیامة الربع السنبلاوین 15-3-1989

5.7 MB

0021-آخر الکهف والقیامة والانسان دیو الوسطى السنبلاوین 1985

11.5 MB

0022-آخر الکهف والقیامه والانفطار بکفر طنبول 27-3-1989 ختام روعه

5.2 MB

0023-آخر الکهف والقیامه والانفطار والشمس ختام ممتاز مجهول المکان

8.4 MB

0024-أخر الکهف وسورة الشمس

2.6 MB

0025-اخر الکهف وقصار السور طنبول الکبرى 1983 عزاء

6.8 MB

0026-آخر الکهف وقصار السور من إیران 1

6.6 MB

0027-آخر الکهف وقصار السور من إیران 2

10.0 MB

0028-آخر الکهف و البلد والشمس و قریش

5.7 MB

0029-آخر الکهف والشمس والزلزال والتکاثر

6.8 MB

0030-اخر المائدة

6.5 MB

0031-آخر المائده أمسیة سیدى نصر الدین البیومى روعه

6.6 MB

0032-آخر المائده بکفر حماد شرقیه 1983

9.3 MB

0033-آخر المائده وأول الانعام بدروه

13.3 MB

0034-أخر المجادله والفجر

12.6 MB

0035-اخر المجادله والنازعات وقریش اولیله

8.0 MB

0036-آخر المؤمنون والرحمن

6.3 MB

0037-آخر المؤمنون والفجر والشمس والکوثر بتلبانه 18-3-1988 روعه

6.8 MB

0038-اخر المؤمنون والفجر والقصار شبراهور السنبلاوین 1988

8.3 MB

0039-آخر المؤمنون والقیامه والانفطار ببنى عبید

8.6 MB

0040-آخر المؤمنون والقیامه والانفطار والشمس وقریش دندیط

10.0 MB

0041-اخر المؤمنون والقیامه والکوثر الجیزه 1989

7.6 MB

0042-آخر المؤمنون والواقعه والشمس بأولیله 1986

8.8 MB

0043-آخر المؤمنون وأول النور بقریة المیهى

8.8 MB

0044-آخر المؤمنون وأول النور طنبول الجدید 1989

13.5 MB

0045-اخر النازعات والفجر ایران

3.8 MB

0046-آخر النبأ والبلد والشمس من عزبة السوالم 1997

7.2 MB

0047-آخر النبأ والبلد والعصر عزاء والدة الحاج فتحى السکرى عضو مجلس الشعب زفتى غربیة 29-3-1993

6.0 MB

0048-آخر النبأ والفجر والبلد والشمس وقریش ابو داؤد السباخ السنبلاوین دقهلیة 23-1-1993

10.9 MB

0049-اخر النبأ وقصار السور منیه النصر 1990

10.1 MB

0050-آخر النجم وأول القمر أمسیه تسجیلاتنا الخارجیه

9.3 MB

0051-آخر النجم وأول القمر بالزنکلون 1988

10.0 MB

0052-آخر النجم وأول القمر تلاوة فجر بمسجد الحسین 24-11-1985

6.2 MB

0053-آخر النجم وأول القمر قرآن فجر 11-6-1990

6.4 MB

0054-اخر النحل فجر ثانى 13-9-1987

919.2 KB

0055-آخر النحل والاخلاص من مسجد الحسین 1989

1,014.7 KB

0056-آخر النحل والاسراء أمسیة کفر الروک بالسنبلاوین الاربعاء 15-5-1985 بالأذاعه کامله ممتازه

8.0 MB

0057-آخر النحل والاسراء فجر ثانى من الحسین ختام لفجر التوبه ویونس 15-12-1986

1.3 MB

0058-آخر النحل والإنشقاق والأعلى والغاشیة سندنهور بنها قلیوبیة 1986

9.5 MB

0059-آخر النحل والانشقاق والاعلى والغاشیه دبیج 1985

11.9 MB

0060-آخر النحل والکوثر فجر ثانى روعه من السیده زینب 17-6-1991

1.5 MB

0061-آخر النحل واول الاسراء برمکن شرقیه

12.2 MB

0062-اخر النحل واول طه

11.5 MB

0063-آخر النساء والقیامه والشمس میت القرشی میت غمر 23-10-1989

4.9 MB

0064-اخر النساء والمائده السنبلاوین 1991

13.3 MB

0065-آخر النساء والمائده بکفر طنبول القدیم محمد المنسى عصریه 1-6-1991

11.1 MB

0066-آخر النساء والمائده میت أبو الحسین اجا دقهلیه 1991

12.1 MB

0067-آخر النساء والمائده میت أبوخالد

12.4 MB

0068-آخر النساء وأول المائدة ایران

5.5 MB

0069-آخر النساء وأول المائده بکفر حماد شرقیه 1983

9.6 MB

0070-آخر النساء وأول المائده بمیت أبو خالد 1989

11.9 MB

0071-آخر النمل والطارق والشمس وقریش

8.3 MB

0072-آخر النمل والفجر والعصر والهمزه والفیل وقریش والماعون ختام بکفر طنبول الجدید أبو الدهب 21-1-1990

7.8 MB

0073-آخر النمل وقصار السور

9.2 MB

0074-آخر النمل وقصار ختام منفرد من قریه میت ابو الحسین 1991

9.3 MB

0075-اخر الواقعة والرحمن

13.2 MB

0076-آخر ص الزمر قرآن فجر نادر جداً

6.5 MB

0077-آخر ص والزمر قرآن فجر

2.2 MB

0078-اخر طه 1985

6.7 MB

0079-آخر عبس والتکویر والانفطار والشمس والضحى وقریش بکفر طنبول 25-11-1986

9.9 MB

0080-أخر فاطر وأول الزمر میت العامل1983

2.2 MB

0081-آخر فاطر وأول الزمر والحاقه میت العامل

12.4 MB

0082-آخر فاطر وأول الزمر وقریش والاخلاص والفاتحه وأول البقرة میت العامل 1983

12.1 MB

0083-آخر فاطر وأول یس فجر السیده زینب 1986

5.7 MB

0084-آخر فصلت وأول الشورى قرآن فجر 1988

5.5 MB

0085-اخر ق و قصار الحلمیة اواخر الثمانینات

9.1 MB

0086-آخر ق و قصار السور

9.0 MB

0087-آخر ق والأعلى والغاشیة والعادیات مدینة کفر صقر محافظة الشرقیة عام 1991

12.7 MB

0088-آخر ق والأعلى والفاتحة وأول البقرة ختام میت دمسیس مرکز أجا دقهلیة 18-9-1987

8.9 MB

0089-آخر ق والانفطار والشرح والتکاثر والفاتحه ختام بکفر طنبول القدیم محمد المنسى 1-6-1991

7.4 MB

0090-آخر ق والانفطار والفاتحه

6.7 MB

0091-آخر ق والبلد والعادیات والتکاثر ختام بکفر طنبول الجدید فایز میزان 4-12-1987

9.8 MB

0092-آخر ق والحاقة والفاتحة أجا

8.5 MB

0093-آخر ق والحاقه والنازعات وقریش بالسنبلاوین 1984 ختام ابداع

13.7 MB

0094-آخر ق والحاقه والنازعات وقریش بطوخ الاقلام

12.6 MB

0095-آخر ق والحاقه وقریش بمیت عاصم بالقلیوبیه

9.1 MB

0096-اخر ق والذاریات 1993

7.3 MB

0097-اخر ق والشمس والکوثر بایران اذیعت الیوم 8-3-2010

6.4 MB

0098-آخر ق والطارق والأعلى والغاشیة وقریش طرانیس العرب السنبلاوین دقهلیة

12.6 MB

0099-آخر ق والقصار السنبلاوین 3-10-1991

13.3 MB

0100-آخر ق والقصار ختام میت ابو خالد ممتاز

7.9 MB

0101-آخر ق والنازعات وقریش والفاتحه الزقازیق 1990

8.9 MB

0102-آخر مریم وأول طه البوها - میت غمر 1988

12.1 MB

0103-آخر مریم وأول طه بمیت أبو خالد 1989

9.3 MB

0104-آخر مریم وأول طه طهوای 1978

12.9 MB

0105-آخر هود قرآن فجر 2 من مسجد الحسین بالقاهره

1.3 MB

0106-آخر هود والبلد أمسیه دینیه بقریة قرمتیل بالقناطر الخیریه ممت

8.6 MB

0107-آخر هود وأول یوسف تلاوة فجر

7.1 MB

0108-آخر یس والصافات إیران

5.4 MB

0109-آخر یس والفجر والشمس والبینه والتکاثر وقریش والفاتحه وأول البقره 1989

11.4 MB

0110-آخر یس والقیامة والبینة بشمس السنبلاوین 21-3-1989

6.2 MB

0111-آخر یوسف من طناح مرکز المنصوره دقهلیه

12.4 MB

0112-آخر یوسف (وما أبرىء نفسى) بکفر میت العز 1975

11.1 MB

0113-آخر یوسف أمسیة دیرب نجم

5.6 MB

0114-آخر یوسف ربع بکفر میت العز 1975 ممتاز

11.2 MB

0115-آخر یوسف عزاء

12.6 MB

0116-آخر یوسف عزبة بهى الدین 1986ربع عشاء ممتاز

12.3 MB

0117-آخر یوسف عزبة سوارس السنبلاوین 31-10-1990

12.6 MB

0118-آخر یوسف من طناح مرکز المنصوره دقهلیه

12.4 MB

0119-آخر یوسف من کفر الروک 1985

12.8 MB

0120-آخر یوسف من کفر الوزیر میت غمر دقهلیه 1985

10.8 MB

0121-آخر یوسف

2.2 MB

0122-آخرالقصص والإنفطار والکوثر و الکافرون

7.8 MB

0123-آخرالکهف والحاقه والفجر دیرب السوق

8.3 MB

0124-آخرالکهف والقیامة والإنسان من دیو الوسطى 1985

10.2 MB

0125-آخرالمؤمنون والقصار کفر شعبان ممتازه

7.3 MB

0126-آخرالمؤمنون والواقعة والشمس أولیله

4.2 MB

0127-اخرعبس واللیل والزلزله 1968

6.2 MB

0128-آخریس والانفطار السنبلاوین دقهلیه 1984

6.6 MB

0129-آذان الفجر

890.8 KB

0130-آذان جمعه بنى سویف 15-3-1991

986.3 KB

0131-آل عمران - طنبول الکبرى

1.9 MB

0132-آل عمران - مسجد الحامدیة أربعین الشیخ عبد الباسط 1989

6.7 MB

0133-آل عمران من اذاعة ایران للقرآن

7.0 MB

0134-آل عمران والقدر مسجد الحسین

3.9 MB

0135-آل عمران (فلما أحس عیسى) بمنیا القمح شرقیه 15-11-1986

11.6 MB

0136-آل عمران (فلما أحس عیسى)عزاء شکرى البرعى بدکرنس 1989

9.8 MB

0137-آل عمران (قل اللهم مالک الملک ) مجهول المکان

11.1 MB

0138-آل عمران (وسارعوا) بالسناجره 1987

8.3 MB

0139-آل عمران 1

6.0 MB

0140-آل عمران 2

9.7 MB

0141-آل عمران 3

5.5 MB

0142-آل عمران 4

4.7 MB

0143-آل عمران 5

15.0 MB

0144-آل عمران 6

10.2 MB

0145-ال عمران 6-10-1973 حرب اکتوبر

12.8 MB

0146-آل عمران 7

5.2 MB

0147-آل عمران 8

6.3 MB

0148-آل عمران 9

9.2 MB

0149-آل عمران 10

9.0 MB

0150-آل عمران 11

3.6 MB

0151-آل عمران 12

6.3 MB

0152-آل عمران 12-20

5.4 MB

0153-آل عمران 12-43

12.0 MB

0154-آل عمران 13

4.4 MB

0155-آل عمران 14

6.2 MB

0156-آل عمران 15

6.6 MB

0157-آل عمران 16

6.2 MB

0158-ال عمران 23

10.8 MB

0159-آل عمران 23-11-1989 ممتازه

6.3 MB

0160-ال عمران 23-37 ایران

5.2 MB

0161-آل عمران 23-38

12.0 MB

0162-آل عمران 23-43 دیرب السوق دیرب نجم شرقیة 5-12-1989

12.8 MB

0163-آل عمـــران 23-51 جمیزة بنی عمر شرقیه 17-5-1990

11.4 MB

0164-آل عمران 26-38

6.3 MB

0165-ال عمران 36-38

1.9 MB

0166-آل عمران 52-76

11.8 MB

0167-آل عمران 53-68

5.6 MB

0168-آل عمران 53-74 غزالة السنبلاوین مأتم العمدة

9.1 MB

0169-آل عمران 53-81 دیرب السوق دیرب نجم شرقیة 27-9-1986

12.3 MB

0170-آل عمران 53-83 طرانیس العرب السنبلاوین 21-5-1988

11.9 MB

0171-ال عمران 93-97 من عزاء

3.0 MB

0172-آل عمران 130-150 دبیج دیرب نجم شرقیة 22-12-1988

10.4 MB

0173-ال عمران 164-175

2.4 MB

0174-آل عمران 185-200 المقاطعة السنبلاوین مأتم العمدة 11-12-1992

8.7 MB

0175-آل عمران 1985

10.8 MB

0176-آل عمران الابراهیمیة شرقیة 4-12-1993

8.2 MB

0177-ال عمران الابراهیمیه المهندس الصافى 1985

8.8 MB

0178-آل عمران البوها میت غمر 1985

1.1 MB

0179-ال عمران التلیفزیون المصرى وقرآن المغرب

1.5 MB

0180-ال عمران الذکری الثالثه من إذاعة القرءان الکریم

2.2 MB

0181-ال عمران السنبلاوین

3.7 MB

0182-آل عمران المقاطعة السنبلاوین مأتم العمدة 11-12-1992

8.7 MB

0183-ال عمران أمسیة دینیة الاداعة القرآن الکریم

10.0 MB

0184-آل عمران أمسیة میت القرشى 4-11-1986

6.7 MB

0185-آل عمران أمسیة میت حبیب 2-8-1984

7.4 MB

0186-آل عمران أمسیه بقریة الزنکلون شرقیه 25-8-1990

4.9 MB

0187-ال عمران ان الدین عند الله الاسلام 1

5.2 MB

0188-ال عمران ان الدین عند الله الاسلام 2

10.4 MB

0189-آل عمران ایران 1

5.4 MB

0190-آل عمران ایران 2

6.8 MB

0191-آل عمران ایران 3

5.5 MB

0192-ال عمران خمیس نسیب الشیخ الطاروطى

7.9 MB

0193-آل عمران دبیج دیرب نجم شرقیة 1988

10.4 MB

0194-آل عمران دندندیط میت غمردقهلیه عزاء بنت الشیخ الدرش 3-11-1992

7.6 MB

0195-آل عمران دیرب السوق دیرب نجم شرقیة 1986

12.3 MB

0196-آل عمران ذکرى والد نعینع 1989

8.5 MB

0197-آل عمران ربع فلما أحس عیسى 1989ممتاز مجهول المکان

5.7 MB

0198-آل عمران ربع فلما أحس عیسى بدیو الوسطى

7.7 MB

0199-آل عمران ربع فلما أحس عیسى بکفر طنبول 4-12-1987

10.7 MB

0200-آل عمران ربع فلما أحس عیسى بمنیا القمح شرقیه 15-11-1986 ممتازه

11.7 MB

0201-آل عمران ربع قل أؤنبئکم بخیر من ذالکم 8-10-1985 الزنکلون

10.8 MB

0202-آل عمران ربع قل أؤنبئکم قرآن فجر 1983

3.9 MB

0203-آل عمران ربع کل الطعام بالمقاطعه 20-2-1989ممتاز

3.8 MB

0204-آل عمران ربع کل الطعام قرآن جمعه والآذان بالاسماعیلیه 16-3-1990 ممتازه

5.6 MB

0205-آل عمران ربع(قل اللهم مالک الملک ) مجهول المکان

11.1 MB

0206-آل عمران ربع(وسارعوا) بالسناجره 1987

8.6 MB

0207-آل عمران ربنا آمنا بما أنزلت

5.7 MB

0208-آل عمران زفر السنبلاوین 23-2-1988

13.7 MB

0209-آل عمران شرشابه زفتى غربیة 1988

13.4 MB

0210-آل عمران طرانیس العرب السنبلاوین 1988

11.9 MB

0211-آل عمران طنبول الکبرى السنیلاوین دقهلیه 1988

13.9 MB

0212-آل عمران عزاء المرحوم فاروق سنکرمن المنصوره

12.0 MB

0213-آل عمران عزاء شکرى البرعى بدکرنس 1989

9.8 MB

0214-ال عمران عزاء

7.4 MB

0215-آل عمران غزالة السنبلاوین 23-5-1994

9.7 MB

0216-آل عمران فلما أحس عیسى شرشابه 1988

13.5 MB

0217-آل عمران فلما احس عیسى

11.8 MB

0218-ال عمران فى کوم النور

11.1 MB

0219-آل عمران قرآن جمعه والآذان بالاسماعیلیه 16-3-1990

5.6 MB

0220-آل عمران قریة النعناعیة اشمون بالمنوفیة 1985

9.4 MB

0221-آل عمران قل اللهم مالک الملک

6.1 MB

0222-آل عمران کفر الروک السنبلاوین 12-2-1983

12.7 MB

0223-آل عمران من 53-64

6.1 MB

0224-آل عمران من اذاعة ایران للقرآن الکریم

5.7 MB

0225-آل عمران من الآیة 23 إلى الآیة 51 جمیزة بنی عمر شرقیه 1990

11.4 MB

0226-آل عمران من الآیة 53 إلى الآیة 74 - غزالة السنبلاوین

9.2 MB

0227-آل عمران من الآیة 185 إلى الآیة 200

10.0 MB

0228-آل عمران من المسجد الکبیر بمیت القرشی محمد مهدی

6.7 MB

0229-آل عمران من منتصف 154-170 السنبلاوین دقهلیة 1989

9.7 MB

0230-ال عمران میت تمامه 1983

14.2 MB

0231-ال عمران و سارعوا

8.8 MB

0232-آل عمران والأنعام آخر التسعینات

12.6 MB

0233-ال عمران والجمعه

13.9 MB

0234-آل عمران والزلزلة-ایران

4.7 MB

0235-ال عمران والضحى والشرح امسیة

7.2 MB

0236-آل عمران والقدر

5.6 MB

0237-ال عمران والکوثر فجر ثانى الحسین 1988 ممتاز

1.5 MB

0238-ال عمران والمجادله والانسان وقریش والفاتحه

12.9 MB

0239-ال عمران والمجادله والانسان

12.8 MB

0240-آل عمران والنساء من اذاعة القرآن الکریم مصر

6.2 MB

0241-آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربکم

6.3 MB

0242-آل عمران وسارعوا إلى مغفرة

5.7 MB

0243-آل عمران وسارعوا کفر الروک

13.4 MB

0244-آل عمران وما محمد إلا رسول

1.2 MB

0245-آل عمران(الم ترالى الذین أوتوا نصیبا من الکتاب) من هواة التسجیلات 23-11-1989

6.2 MB

0246-آل عمران-البوها مرکز میت غمر 1985

6.4 MB

0247-ال عمران-کفرصقر 14-3-1991

10.9 MB

0248-الأحزاب 1

10.2 MB

0249-الأحزاب 2

4.7 MB

0250-الأحزاب 3

6.7 MB

0251-الأحزاب 4

9.9 MB

0252-الأحزاب 5

6.3 MB

0253-الأحزاب 6

4.5 MB

0254-الأحزاب 7

4.2 MB

0255-الأحزاب 8

7.7 MB

0256-الأحزاب 39-40

747.8 KB

0257-الأحزاب 1986

7.4 MB

0258-الأحزاب التلیفزیون المصری

7.5 MB

0259-الأحزاب السنبلاوین دقهلیه 18-10-1992

12.5 MB

0260-الأحزاب القصار الاذان

6.1 MB

0261-الأحزاب المنیا 1988

9.8 MB

0262-الأحزاب النازعات النصر ایران

4.4 MB

0263-الأحزاب اولیله 1986

10.5 MB

0264-الأحزاب إیران 1

4.0 MB

0265-الأحزاب إیران 2

3.5 MB

0266-الأحزاب بسنباط 1987

10.4 MB

0267-الأحزاب بکفر حماد شرقیه 1983

10.4 MB

0268-الاحزاب ربع لقد کان لکم فى رسول الله أسوة حسنه بشبراویش 10-11-1992

12.9 MB

0269-الأحزاب ساون میت أبو خالد میت غمر

10.3 MB

0270-الأحزاب شبراویش أجا دقهلیه 10-11-1992

14.5 MB

0271-الأحزاب شبین

8.1 MB

0272-الأحزاب عزبة العرب قریة الحلمیة ابو حماد شرقیة 1991

11.7 MB

0273-الأحزاب فجر ثانى 1988

1.4 MB

0274-الأحزاب قرآن الفجر 40-48

1.5 MB

0275-الأحزاب قرآن الفجر 70-73

1.3 MB

0276-الأحزاب قرآن سهرة الساعه 11 مساء من اذاعة القرآن الکریم 6-11-2012

9.3 MB

0277-الأحزاب مدینه طلخل 1983

13.2 MB

0278-الأحزاب من الاذاعة

10.2 MB

0279-الأحزاب من التلفزیون المصرى

7.5 MB

0280-الأحزاب من المنیا 1988

9.5 MB

0281-الأحزاب و الضحى

10.3 MB

0282-الأحزاب والانشقاق ایران 2000

7.8 MB

0283-الأحزاب والبلد والشمس والفاتحه والبقره من قریه طناح

13.7 MB

0284-الأحزاب والضحى الحلمیة 91

10.3 MB

0285-الأحزاب والضحى والانشراح

5.2 MB

0286-الأحزاب والضحی 1

4.5 MB

0287-الأحزاب والضحی 2

5.2 MB

0288-الأحزاب والنازعات والضحى والشرح - اولیله1983-

9.0 MB

0289-الأحزاب والنازعات والناس من اذاعة رادیو ایران

7.5 MB

0290-الأحزاب والنازعات والنصر- إیران

7.8 MB

0291-الأحزاب والنازعات

7.7 MB

0292-الأحزاب والواقعة

5.7 MB

0293-الاحقاف 1

5.8 MB

0294-الاحقاف 2

6.3 MB

0295-الأحقاف 33-35 ومحمد 1-19

12.2 MB

0296-الاحقاف 1990

4.4 MB

0297-الأحقاف أستدیو

1.6 MB

0298-الأحقاف میت غمر 8-8 -1982

6.3 MB

0299-الاحقاف والاعلى بمیت أبو الحسین ممتازه

7.8 MB

0300-الاحقاف والأعلى دکرنس 1984

8.4 MB

0301-الأحقاف والأعلى والفاتحه دیو الوسطى السنبلاوین 30-6-1991

7.9 MB

0302-الاحقاف والانشقاق وقریش بکفر حماد شرقیه 1983 ختام ممتاز

9.7 MB

0303-الاحقاف والبروج والبلد ممتازه مجهولة المکان

6.7 MB

0304-الأحقاف والضحى والشرح الدلالة السنبلاوین 21-10-1989

8.4 MB

0305-الاحقاف والطارق والاعلى ابو انور ابو عمر بقریه الدبونیه میت غمر دقهلیه 1986

9.3 MB

0306-الأحقاف والطارق والأعلى

9.4 MB

0307-الأحقاف والقصار السنبلاوین 26-12-1990

9.5 MB

0308-الاحقاف والقیامه والشمس عزبة بهى الدین ( العنانیه) 1986 ختام

8.4 MB

0309-الاحقاف والنبا وقریش 1986

10.7 MB

0310-الأحقاف والنجم دیرب السوق 13-12-1989

10.0 MB

0311-الأحقاف والنجم

11.7 MB

0312-الاحقاف وأول محمد میت العامل

12.4 MB

0313-الأحقاف وقصار السور

10.8 MB

0314-الاخلاص والفلق والناس فجر ثانى بمسجد الحسین 1986

958.0 KB

0315-الإخلاص

480.1 KB

0316-الآذان آذان جمعه بالاسماعیلیه 16-3-1990

807.1 KB

0317-الاذان یقلد محمد رفعت

869.6 KB

0318-الأذان

1.0 MB

0319-الاسراء 1-39 عزبة عیسى أبو قرامیط السنبلاوین 5-6-1988

13.0 MB

0320-الإسراء 1

6.9 MB

0321-الإسراء 1-15 إیران

6.7 MB

0322-الإسراء 1-24 کفر صقر شرقیة 15-11-1990

11.1 MB

0323-الإسراء 2

4.4 MB

0324-الإسراء 3

11.0 MB

0325-الإسراء 4

5.6 MB

0326-الإسراء 5

5.4 MB

0327-الإسراء 6

13.0 MB

0328-الإسراء 7

5.8 MB

0329-الإسراء 8

3.3 MB

0330-الإسراء 9

2.8 MB

0331-الإسراء 10

12.0 MB

0332-الإسراء 11

5.8 MB

0333-الإسراء 12

4.8 MB

0334-الإسراء 13

11.1 MB

0335-الاسراء 70-87

5.5 MB

0336-الاسراء الکوثر

3.0 MB

0337-الاسراء المسجد الاموى بدمشق

7.0 MB

0338-الإسراء المسجد الأموى

5.4 MB

0339-الإسراء المنزله 1990

14.0 MB

0340-الإسراء المنصوره

14.4 MB

0341-الإسراء المیساه دیرب نجم شرقیة 1988

13.4 MB

0342-الاسراء أمسیة بمسجد البحیرى بکوم النور بمیت غمر کامله بالاذاعه

4.2 MB

0343-الاسراء أمسیة

6.8 MB

0344-الاسراء أول الربع أمسیه بالسویس 7-5-1986

6.0 MB

0345-الاسراء أول السوره قرآن فجر 9-11-1987

4.8 MB

0346-الإسراء إیران 1

5.5 MB

0347-الإسراء إیران 2

4.4 MB

0348-الإسراء إیران 3

6.5 MB

0349-الإسراء إیران 4

6.4 MB

0350-الاسراء دیرب السوق

13.6 MB

0351-الاسراء ربع بعزبة نمر بأبو کبیر 1-5-1992

6.5 MB

0352-الاسراء ربع وقضى ربک ألا تعبدوا الا ایاه من میت طاهر بمنیة النصر

7.2 MB

0353-الاسراء عزبة عیسى أبو قرامیط السنبلاوین 5-6-1988

13.0 MB

0354-الاسراء فجر ثانى 12-10-1987

1.1 MB

0355-الإسراء فی نهایة التسعینات

11.0 MB

0356-الاسراء قل کونوا حجاره أو حدیدا فجر 5-2-1990

5.6 MB

0357-الاسراء کفر حماد

11.2 MB

0358-الإسراء کفر صقر شرقیة 15-11-1990

11.1 MB

0359-الاسراء مشتول السوق 1992

11.1 MB

0360-الإسراء من إذاعة القران الکریم بإیران

6.5 MB

0361-الاسراء من اذاعة ایران للقرآن الکریم

11.3 MB

0362-الإسراء من المیساه دیرب نجم 1988

12.0 MB

0363-الإسراء من برمکیم دیرب نجم 27-3-87

13.6 MB

0364-الإسراء من دیرب السوق فی التسعینات

12.1 MB

0365-الإسراء من ناهیا فی الإحتفال بلیلة

5.8 MB

0366-الاسراء میت طاهر

7.1 MB

0367-الاسراء والانشقاق منشیة الاخوة 1996

7.0 MB

0368-الاسراء والبلد والشمس شیبه والنکاریه الزقازیق شرقیه 1988

13.2 MB

0369-الإسراء والشمس من مسجد الرفاعی فی الثمانیات

6.2 MB

0370-الاسراء والقصار

13.5 MB

0371-الأعراف 1

4.0 MB

0372-الأعراف 42-64

9.6 MB

0373-الأعراف 47-64

5.5 MB

0374-الأعراف 85-126 أولیله 1986

12.3 MB

0375-الأعراف 85-126 دندیط میت غمر دقهلیة

12.1 MB

0376-الاعراف 85-126

6.8 MB

0377-الأعراف 85-126

12.1 MB

0378-الأعراف 113-125

2.3 MB

0379-الأعـــراف 126-144 من دیرب البلد شرقیه 1991

11.8 MB

0380-الاعراف 1985

12.9 MB

0381-الاعراف بحطیط

11.0 MB

0382-الاعراف بکفر حماد شرقیه الاثنین 26-2-1990 ممتازه

12.2 MB

0383-الاعراف بکفر طنبول الجدید 27-5-1990

3.0 MB

0384-الأعـــراف دیرب البلد 1991

1.4 MB

0385-الأعراف ربع قال الملأ بالدبونیه

10.2 MB

0386-الاعراف ربع قال الملآ من دروه 13-5-1990

9.6 MB

0387-الاعراف ربنا افرغ علینا صبرا دیرب البلد

11.7 MB

0388-الاعراف ربنا افرغ علینا صبرا

4.1 MB

0389-الأعراف سنباط زفتى غربیة 4-6-1987

13.7 MB

0390-الأعراف عزاء 126-144

11.3 MB

0391-الأعراف فی فترة الثمانینات

11.8 MB

0392-الاعراف ممتازه مجهولة المکان

11.8 MB

0393-الأعراف منشیة بطاش 19-11-1989

9.9 MB

0394-الأعراف میت مخلص زفتى 5-1-1990

10.9 MB

0395-الأعراف واذا صرفت فجر 1-11-1992

7.3 MB

0396-الأعراف والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا إلا وسعها

9.9 MB

0397-الأعلى 1- 6 - مقطع ولا اروع

570.0 KB

0398-الأعلى 1

1.4 MB

0399-الأعلى 1-17

1.4 MB

0400-الأعلى 2

1.1 MB

0401-الأعلى 3

3.2 MB

0402-الاعلى و البلد الحلمیة 1980

3.8 MB

0403-الأعلى والقصار

5.6 MB

0404-الأنبیاء 1

6.7 MB

0405-الأنبیاء 2

8.9 MB

0406-الأنبیاء 3

10.1 MB

0407-الأنبیاء 4

13.0 MB

0408-الأنبیاء 83-112

7.7 MB

0409-الأنبیاء 93-95

1,019.0 KB

0410-الانبیاء 1988

8.4 MB

0411-الانبیاء الحج

13.8 MB

0412-الأنبیاء السنبلاوین 30-7-1986

8.7 MB

0413-الأنبیاء المسجد الاموى

6.6 MB

0414-الانبیاء أمسیه المشاعله

6.7 MB

0415-الأنبیاء ایران 1

2.7 MB

0416-الأنبیاء ایران 2

6.5 MB

0417-الأنبیاء ایران 3

6.9 MB

0418-الأنبیــــاء کفر حماد شرقیه 1983

11.2 MB

0419-الأنبیاء کفر صقر

10.3 MB

0420-الانبیاء من المسجد الاموى فى رمضان سنة 1990

7.0 MB

0421-الأنبیاء میت غمر 1987

11.4 MB

0422-الانبیاء والحج

10.9 MB

0423-الأنبیاء وأیوب إذ نادى ربه

7.1 MB

0424-الأنبیاء وذا النون إذ ذهب مغاضباً 1

1.2 MB

0425-الأنبیاء وذا النون إذ ذهب مغاضباً 2

1.4 MB

0426-الأنبیاء وذا النون إذ ذهب مغاضباً 3

2.1 MB

0427-الأنبیاء وذا النون إذ ذهب مغاضباً 4

2.7 MB

0428-الإنسان 1

13.4 MB

0429-الانسان 1-22 ایران

6.0 MB

0430-الإنسان 2

10.2 MB

0431-الإنسان 3

9.6 MB

0432-الإنسان 4

9.3 MB

0433-الإنسان 5

8.3 MB

0434-الانسان 5-22 من ایران

2.4 MB

0435-الإنسان 6

10.8 MB

0436-الإنسان 7

5.9 MB

0437-الإنسان 8

4.4 MB

0438-الإنسان 9

4.2 MB

0439-الإنسان 10

3.4 MB

0440-الإنسان 11

2.4 MB

0441-الإنسان 12

2.3 MB

0442-الإنسان 13

2.2 MB

0443-الإنسان 13-14

1.3 MB

0444-الإنسان 14

1.5 MB

0445-الإنسان 1986

5.5 MB

0446-الانسان بایران اذاعة 15-2-2011

5.5 MB

0447-الإنسان ختام عزاء الحاج سلیمان وحش

10.2 MB

0448-الانسان کفر شعبان منیا القمح شرقیة

4.9 MB

0449-الانسان من اذاعة طهران

2.3 MB

0450-الانسان من السنبلاوین

11.0 MB

0451-الإنسان منیا القمح

5.9 MB

0452-الإنسان والشمس السنبلاوین قدیمه جدا

9.8 MB

0453-الانسان والطارق دیرب السوق 1979 ممتازه

7.3 MB

0454-الإنسان والفاتحة

10.4 MB

0455-الانسان وقصار السور 1

5.7 MB

0456-الانسان وقصار السور 2

6.2 MB

0457-الإنشراح 1

517.1 KB

0458-الإنشراح 2

715.0 KB

0459-الإنشراح والتین وأول العلق

1.2 MB

0460-الانشقاق کاملة ایران صدى

2.1 MB

0461-الإنشقاق والبروج والطارق والأعلى والغاشیة

6.7 MB

0462-الإنشقاق والقصار

13.6 MB

0463-الأنعام النسیمیه والد الشیخ الطنطاوی

10.9 MB

0464-الأنــــعام - شنراق - السنطة - غربیة 1983

13.1 MB

0465-الأنعام قرآن العشاء من اذاعة القرآن الکریم 27-10-2012

2.9 MB

0466-الانعام قرآن فجر من مسجد الحسین یوم الاثنین 13-3-1989

5.1 MB

0467-الأنعام (94=107) الشرقیه 1988

9.1 MB

0468-الأنــــعام (إن الله فالق الحب والنوى) قرآن فجر بمسجد الحسین 2-9-1990

6.4 MB

0469-الأنعام 1

13.1 MB

0470-الأنعام 2

12.6 MB

0471-الأنعام 3

4.9 MB

0472-الأنعامِ 4 دقائق جمیلة

1.1 MB

0473-الأنعام 4

13.3 MB

0474-الأنعام 5

3.8 MB

0475-الأنعام 6

13.0 MB

0476-الأنعام 7

12.7 MB

0477-الأنعام 8

6.6 MB

0478-الأنعام 9

8.3 MB

0479-الأنعام 10

11.0 MB

0480-الأنعام 11

11.0 MB

0481-الأنعام 12

6.9 MB

0482-الأنعام 12-18

1.7 MB

0483-الأنعام 13

7.1 MB

0484-الأنعام 14

7.0 MB

0485-الأنعام 15

7.0 MB

0486-الأنعام 16

5.0 MB

0487-الأنعام 54-73

13.5 MB

0488-الأنعام 54-80

11.9 MB

0489-الأنعام 75-94

6.7 MB

0490-الأنعام 93-104

7.1 MB

0491-الأنعام 94-103 عزاء أحد أقارب الشیخ أحمد عامر والشیخ عثمان الشبراوى

8.6 MB

0492-الأنعام 94-104 المقاطعة 22-7-2000

8.7 MB

0493-الأنعام 94-107 المقاطعة السنبلاوین 25-1-1988

9.2 MB

0494-الآنعام 94-115 السمارة السنبلاوین 25-8-1986

13.2 MB

0495-الأنعام 94-115 ثم من 125-127 قدیم جدا

12.4 MB

0496-الأنعام 99-104 مذهلة إبداع

3.0 MB

0497-الأنعام 160-163 میت غمر 1985

3.6 MB

0498-الآنعام 160-165 والفجر

7.6 MB

0499-الأنعام 1987 ممتازه

11.2 MB

0500-الأنعام إذاعة القرآن الکریم 13-4-2010

3.0 MB

0501-الانعام الجمعه 2-11-1984 ختام

7.8 MB

0502-الآنعام السمارة السنبلاوین 25-8-1986

13.2 MB

0503-الأنعام السنبلاوین دقهلیه 26-12-1990

5.2 MB

0504-الأنعام السنبلاوین دقهلیه الجمعه 2-11-1984

7.9 MB

0505-الانعام الشمس ایران

6.5 MB

0506-الأنعام المقاطعة السبت 22-7-2000

8.7 MB

0507-الأنعام أمسیة سنتماى 28-7-1986

5.1 MB

0508-الأنعام ان الله فالق الحب والنوى عزاء عمة الطنطاوی فی السبعینات

10.9 MB

0509-الأنعام إیران 1

3.5 MB

0510-الأنعام إیران 2

4.6 MB

0511-الأنعام إیران 3

7.2 MB

0512-الأنعام إیران 4

6.9 MB

0513-الأنعام إیران 54-67

5.2 MB

0514-الانعام بسنباط 1991

11.2 MB

0515-الأنعام بکفر طنبول القدیم یوم الجمعة 7-11-1991

10.7 MB

0516-الانعام بمیت أبو خالد 1987

9.5 MB

0517-الانعام بمیت عاصم

4.5 MB

0518-الانعام تلاوة فجر 7-11-1986 ممتاز

5.9 MB

0519-الانعام دروه 1987 ممتاز

13.2 MB

0520-الأنعـــام دندیط میت غمر 1998

9.1 MB

0521-الانعام ربع ان الله فالق الحب والنوى بکفر طنبول 10-3-1983 عصر ممتازه

10.1 MB

0522-الانعام ربع ان الله فالق الحب والنوى بکفر طنبول الجدید 1986 روعه

11.8 MB

0523-الانعام ربع ان الله فالق الحب والنوى ممتاز مجهولة المکان

11.9 MB

0524-الانعام ربع وأذ قال ابراهیم لآبیه آذر تلاوة فجر 7-11-1986 یوجد بالآخر زغوره

5.4 MB

0525-الانعام ربع وعنده مفاتح الغیب بکفر طنبول الجدید أبو الدهب الأحد 21-1-1990 عصر

11.6 MB

0526-الانعام ربع وعنده مفاتح الغیب تل مسمار شرقیه 1986 روعه

13.0 MB

0527-الانعام ربع وعنده مفاتح الغیب قرآن جمعه ببور سعید 10-9-1987

6.2 MB

0528-الانعام ربع(ان الله فالق الحب والنوى) دروه 1987 ممتاز

13.2 MB

0529-الأنعام رست

1.4 MB

0530-الأنعام طنطا

10.8 MB

0531-الانعام عزاء الشیخ محمد مصطفى فاقوس انالله فالق الحب والنوى

8.3 MB

0532-الأنعام عزاء عمة الطنطاوی فی السبعینات 86

11.0 MB

0533-الأنعام فجر قدیم

6.7 MB

0534-الأنعام قرآن فجر بمسجد الحسین 2-9-1990

6.5 MB

0535-الأنعام قل لمن ما فى السماوات والارض

3.4 MB

0536-الانعام کفر حماده 1985

11.1 MB

0537-الأنعـــام من 11- 16 میت أبو الحسین أجا دقهلیه 1991

2.1 MB

0538-الأنعام من اذاعة ایران للقرآن

7.3 MB

0539-الأنعام من54-73

13.6 MB

0540-الأنــــعام منیة النصر 1999

12.3 MB

0541-الأنعام میت ابو الحسینى 31-5-1992

10.7 MB

0542-الأنعام میت عاصم 1999

12.8 MB

0543-الأنعام واذا جاءک الذین یؤمنون بایاتنا فقل سلام علیکم ایران

4.7 MB

0544-الأنعام والاعلى

14.1 MB

0545-الأنعام والإنشقاق 1987

10.1 MB

0546-الأنعام والإنشقاق إیران

7.2 MB

0547-الأنعام والفجر کاملة

7.6 MB

0548-الأنعام والفجر کفرصقر شرقیه 14-3-1991

6.8 MB

0549-الأنعام والقصار میت غمر

14.1 MB

0550-الأنعام والواقعة

12.4 MB

0551-الأنعام وعنده مفاتح الغیب بکفر طنبول الجدید أبو الدهب عصر 21-1-1990

11.6 MB

0552-الأنعام وقصار السور

12.7 MB

0553-الأنعام ولقد جئتمونا فرادى میت مزاح المنصورة

8.3 MB

0554-الأنعام ولقد جئتمونا فرادى (إیران) شرح المقامات الموسیقیة من الإذاعه الإیرانیه

12.6 MB

0555-الانفال 1

10.4 MB

0556-الانفال 2

6.5 MB

0557-الأنفال 41-70 من الزنکلون مرکز منیا القمح شرقیه 1986

12.1 MB

0558-الأنفال 41-70

11.1 MB

0559-الانفال 1988

10.5 MB

0560-الانفال الزنکلون شرقیه 1986

1.9 MB

0561-الانفال أولیله

11.6 MB

0562-الانفال من أبو طاحون 1982ممتازه

9.9 MB

0563-الانفال من الزنکلون ممتازه

10.3 MB

0564-الانفال من قریه شوبک دیرب نجم شرقیة 1990

9.7 MB

0565-الإنفطار 1

1.2 MB

0566-الإنفطار 2

1.3 MB

0567-الإنفطار 3

2.6 MB

0568-الإنفطار کاملة

2.2 MB

0569-الإنفطار من إبران

2.1 MB

0570-الإنفطار والبلد میت غمر 1970

4.1 MB

0571-الانفطار والبلد والفاتحة إبداع

4.5 MB

0572-الانفطار والحاقة والمعارج

4.8 MB

0573-الإنفطار وقریش من مصر

2.4 MB

0574-البروج 12-22

711.0 KB

0575-البروج والبلد أمسیة قرآنیة من الاداعة القرآن الکریم

6.8 MB

0576-البروج والبلد والضحى والشرح والتین وقریش

6.8 MB

0577-البروج والشمس وقریش والکوثر والفاتحه واول البقرة

5.9 MB

0578-البروج والطارق والأعلى والغاشیة والذاریات والضحى والشرح والعلق

13.8 MB

0579-البروج والطارق والاعلى والغاشیة

8.2 MB

0580-البروج والطارق والاعلى والغاشیه أمسیة بالشرقیه 15-8-1985

6.1 MB

0581-البروج والطارق والاعلى والغاشیه أمسیة فرنسیس بالشرقیه روعه

6.4 MB

0582-البروج والطارق والاعلى وقریش کفر الوزیر آخر التسعینات

8.1 MB

0583-البروج والطارق والشمس والکوثروالکافرون دروه أجا الدقهلیه 8-7-1988

5.7 MB

0584-البروج والفجر والتکاثر

5.4 MB

0585-البروج والقصار 1

9.8 MB

0586-البروج والقصار 2

6.0 MB

0587-البقرة (أفتطمعون أن یؤمنوالکم) فجر 9-11-1983

6.3 MB

0588-البقرة (ولکل وجهة هو مولیها) 1990

6.4 MB

0589-البقرة 1

6.4 MB

0590-البقرة 2

5.9 MB

0591-البقرة 3

11.0 MB

0592-البقرة 4

7.7 MB

0593-البقرة 5

6.0 MB

0594-البقرة 6

5.8 MB

0595-البقرة 7

7.6 MB

0596-البقرة 8

6.9 MB

0597-البقرة 9

12.5 MB

0598-البقرة 10

6.0 MB

0599-البقرة 20-30

3.1 MB

0600-البقرة 25-38

6.4 MB

0601-البقرة 26-38 إیران

6.1 MB

0602-البقرة 26-38

6.3 MB

0603-البقرة 26-46 عزبة الدکتور صلاح فهمى التل الکبیر الإسماعیلیة 1-5-1986

8.8 MB

0604-البــقرة 26-48 دقادوس میت غمر 11-4-1987

9.8 MB

0605-البقرة 148-158 المقاطعة السنبلاوین 25-1-1988

4.5 MB

0606-البقرة 148-163 تلبانة مرکز المنصورة 18-3-1988

6.7 MB

0607-البقرة 178-187 آیات الصیام

8.0 MB

0608-البقرة 178-187

5.8 MB

0609-البقرة 196-203

6.7 MB

0610-البقرة 252-261 2

7.0 MB

0611-البقرة 252-261 جمعیة مکارم الأخلاق الزقازیق

6.5 MB

0612-البقرة 252-261

6.8 MB

0613-البقرة 252-264

7.4 MB

0614-البقرة 252-265 سندسیس المحلة الکبرى غربیة 1998

11.9 MB

0615-البقرة 252-268 إیران

6.6 MB

0616-البقرة 254-261

7.5 MB

0617-البقرة 267-282 احتفال إذاعی من زین العا بدین

8.8 MB

0618-البقرة 1986

12.2 MB

0619-البقرة 1988 بمسجد التلیفزیون

6.6 MB

0620-البقرة البشنینى السنبلاوین 1986

13.2 MB

0621-البقرة الشمس

5.8 MB

0622-البقرة المناجاة الکبرى الحسینیة شرقیة 14-8-1986

12.5 MB

0623-البقرة النصر الفاتحة ایران

2.9 MB

0624-البقرة أم الزین الزقازیق شرقیه 1991

6.3 MB

0625-البقرة إنا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا

6.4 MB

0626-البقرة أنفقوا من طیبات ما کسبتم 2

9.8 MB

0627-البقـــرة آیات الحج 196-203

6.8 MB

0628-البقرة آیات الصیام 1

3.1 MB

0629-البقرة آیات الصیام مختلف عن السابق

8.4 MB

0630-البقرة ایران

6.7 MB

0631-البقرة تلبانة مرکز المنصورة 1988

6.7 MB

0632-البقرة تلک کفر حماد

15.4 MB

0633-البقرة جمعیة مکارم الأخلاق الزقازیق

6.5 MB

0634-البقرة خارجی

6.7 MB

0635-البقرة فجر 2-10-1998

4.9 MB

0636-البقرة فجر قدیم

6.3 MB

0637-البقرة ما ننسخ والضحى والشرح فجر مسجد السیدة زینب 2- 10-1992

7.0 MB

0638-البقرة ممتاز مجهول المکان

10.5 MB

0639-البقرة من إیران 1

6.8 MB

0640-البقرة من إیران 2

3.5 MB

0641-البقرة میت غمر 1986

7.6 MB

0642-البقرة والفجر والبلد وقریش والفاتحة

13.6 MB

0643-البقرة والکوثر ربع الصیام من مسجد عمر بن عبد العزیز ببنی سویف 15-3-91

5.1 MB

0644-البقرة وقریش والکوثر - رااااائعة

6.4 MB

0645-البقرة وقصار الجمعة صلاة جمعة

6.1 MB

0646-البقرة یاأیها الذین أمنوا أنفقوا من طیبات ما کسبتم

7.9 MB

0647-البقره تلک الرسل من مسجد جمعیة مکارم الاخلاق بالزقازیق

6.7 MB

0648-البقره والضحى والشرح والکوثر قرآن جمعه بکفر السویرکى شرقیه

6.1 MB

0649-البقره (148-158) قریه الشیخ جبیل أبوحماد شرقیه 1988

6.3 MB

0650-البقره (283-286) وآل عمران (1-9) المقاطعه السنبلاوین دقهلیه 16-12-1988

8.8 MB

0651-البقره (لیس علیک هداهم ) الزنکلون

8.4 MB

0652-البقره (واتموا الحج والعمرة لله) والضحى والشرح والکوثر قرآن جمعه بکفر السویرکى شرقیه 29- 5-1992

6.0 MB

0653-البــــقره (واذکروا الله فى أیام معدودات) قرآن فجر 1988

6.3 MB

0654-البــقره 26-48 دقادوس میت غمر 11-4-1987

9.8 MB

0655-البقره 148-158 أم الزین الزقازیق شرقیه 1991

6.3 MB

0656-البــقره 254-262 خمیس والدة الأستاذ عبد الباسط صالح أولیله 9-2-1978

9.5 MB

0657-البــقره 254-264 دیو الوسطى السنبلاوین 30-6-1991

6.6 MB

0658-البقره 267- 283 منیا القمح شرقیه

11.0 MB

0659-البقره 267-282 میت الفرماوی میت غمر

10.5 MB

0660-البقره 282-267 إذاعه الإمارات

6.9 MB

0661-البقره ابو داؤود العنب اجا 1984

12.3 MB

0662-البقره الزقازیق

11.1 MB

0663-البقره الصیام قرآن جمعه بالمنیا أول رمضان 1-5-1987

5.8 MB

0664-البقره أمسیه صهرجت الکبرى بمیت غمر 28-10-1986

3.3 MB

0665-البقره أمسیه بالمشاعله بأبوکبیر 4-6-1986

5.6 MB

0666-البقره ان الله لایستحى بکفر طنبول الجدید محمود میزان عصر 25-11-1986

10.4 MB

0667-البقره ان الله لایستحى دندیط

10.6 MB

0668-البقره ان تبدو الصدقات القاهرة

7.8 MB

0669-البقره أولیله 9-2-1978 خمیس والدة الأستاذ عبد الباسط صالح

9.6 MB

0670-البقره أولیله 1978

1.9 MB

0671-البقره ربع الصیام آمسیه بالمشاعله بأبوکبیر 4-6-1986

5.7 MB

0672-البقره ربع الصیام قرآن جمعه بالمانیا أول رمضان 1-5-1987 روعه

5.9 MB

0673-البقره ربع الصیام کفر صقر

7.6 MB

0674-البقره ربع ان الله لایستحى آمسیه صهرجت الکبرى بمیت غمر 28-10-1986ممتازه

3.4 MB

0675-البقره ربع تلک الرسل 1989ممتاز مجهول المکان

7.4 MB

0676-البقره ربع سیقول السفهاء قرآن جمعه 10-4-1987 روعه

5.6 MB

0677-البقره ربع سیقول السفهاء قرآن جمعه من مسجد سیدى قاسم بمیت غمر1-3-1991

3.8 MB

0678-البقره ربع واذکروا الله فى أیام معدودات قرآن فجر 1988

6.3 MB

0679-البقره ربع یسئلونک عن الأهله بکفر طنبول 4-12-1987

10.3 MB

0680-البقره سیقول السفهاء قرآن جمعه 10-4-1987

5.6 MB

0681-البقره فی شبین القناطر 1987

5.6 MB

0682-البقره قرآن فجر 9-11-1983

6.5 MB

0683-البقره لیس علیک هداهم بمنیا القمح 1983

7.2 MB

0684-البقره من مسجد جمعیة مکارم الاخلاق بالزقازیق تلک الرسل

6.8 MB

0685-البقره والعلق ربع یسئلونک عن الأهله قرآن جمعه ممتازه

6.5 MB

0686-البلد وقصار السور

6.6 MB

0687-البلد 1

2.7 MB

0688-البلد 2

3.9 MB

0689-البلد 3

1.8 MB

0690-البلد 4

2.6 MB

0691-البلد من ایران

3.1 MB

0692-البلد و الشمس و الکوثر

4.5 MB

0693-البینة 7-8 وقریش

1.9 MB

0694-التحریم 1

9.2 MB

0695-التحریم 1-5 جمیزة بنى عمرو دیرب نجم شرقیة 1-6-1989

5.7 MB

0696-التحریم 2

5.9 MB

0697-التحریم 3

3.7 MB

0698-التحریم 11-12 والملک 1-2

3.4 MB

0699-التحریم الجلاتمة 1987

14.7 MB

0700-التحریم القصار 1

6.3 MB

0701-التحریم الملک

5.3 MB

0702-التحریم أمسیه ببنها 1986

5.3 MB

0703-التحریم ایران

5.9 MB

0704-التحریم بمیت غمر 1986 ممتازه

10.5 MB

0705-التحریم فترة الثمانینات 88

10.6 MB

0706-التحریم کاملا والزلزلة

6.4 MB

0707-التحریم من ایران

5.2 MB

0708-التحریم و الملک قران جمعة

6.8 MB

0709-التحریم والإنفطار والشرح والتکاثر والفاتحة 1994

6.9 MB

0710-التحریم والانفطار والشرح والتکاثر والفاتحه بالسنبلاوین 1987

6.9 MB

0711-التحریم والإنفطار والشمس

7.4 MB

0712-التحریم والبینة والحاقة والفاتحة

13.4 MB

0713-التحریم والبینه میت غمر دقهلیه

8.0 MB

0714-التحریم والزلزله من اذاعة ایران للقرآن الکریم

7.8 MB

0715-التحریم والزلزله

5.9 MB

0716-التحریم والقصار 1994

6.9 MB

0717-التحریم والملک قرآن جمعه من مسجدالشیخ حسانین بالمنصوره 29-4-1984 روعه

6.8 MB

0718-التحریم والملک 1

14.8 MB

0719-التحریم والملک 2

9.2 MB

0720-التحریم والملک أبو داؤد السباخ قدیم

11.2 MB

0721-التحریم والملک المنصورة 1985

6.7 MB

0722-التحریم والملک أمسیة بتمد الحجر بالسنبلاوین 14-11-1983

6.2 MB

0723-التحریم والملک بدروه ممتازه

15.4 MB

0724-التحریم والملک دیرب السوق 1989

9.6 MB

0725-التحریم والملک قرآن العشاء 7-4-2010

6.9 MB

0726-التحریم والملک قرآن جمعه مسجد الشیخ حسانین بالمنصوره 29-4-1984

8.7 MB

0727-التحریم والملک کفر بهیده میت غمر 1988

11.0 MB

0728-التحریم والملک منیا القمح شرقیة 1985

12.3 MB

0729-التحریم والنازعات 1990

8.1 MB

0730-التحریم والنازعات ختام بالسنبلاوین 1990

7.8 MB

0731-التحریم والنازعات روعه

13.6 MB

0732-التحریم والنازعات

14.1 MB

0733-التحریم وأول البینه بکفر طنبول 28-10-1991

9.6 MB

0734-التکاثر

984.2 KB

0735-التکویر والحمد واول البقرة

3.6 MB

0736-التوبة 36-40 منشیة صهبرة دیرب نجم شرقیة

4.5 MB

0737-التوبة 36-40 والطارق والبلد والفاتحة وأول البقرة طوخ الأقلام السنبلاوین 13-11-1984

11.6 MB

0738-التوبة 60-82

6.5 MB

0739-التوبة 122-129 و یونس 1-10 تلاوة فجر

6.3 MB

0740-التوبة استدیو

6.6 MB

0741-التوبة المقاطعة 20-2-1989

7.8 MB

0742-التوبة امسیة

5.4 MB

0743-التوبة ان عدة الشهور والبقرة الحج أشهرمعلومات فجر 9-5-1994

6.8 MB

0744-التوبة من المنشیة

4.5 MB

0745-التوبة و یونس فجر رائع مسجد الحسین 15-12-1986

6.3 MB

0746-التوبة والقصار والاذان

7.6 MB

0747-التوبة والنجم

6.8 MB

0748-التوبة ویونس - السنبلاوین دقهلیة

8.1 MB

0749-التوبة ویونس 1

6.1 MB

0750-التوبة ویونس 2

5.7 MB

0751-التوبة ویونس الإذاعة 2-7-2008

6.2 MB

0752-التوبة ویونس خارجی

6.3 MB

0753-التوبه بدروه ختام الاحد 13-5-1990

4.4 MB

0754-التوبه والتکویر والإنفطار والمطففین وقریش أولیله الإحتفال بالعام الهجری

11.8 MB

0755-التوبه والطارق والبلد والفاتحه وأول البقره بطوخ الاقلام 1983

10.3 MB

0756-التوبه ویونس

2.8 MB

0757-التین 1

298.9 KB

0758-الجمعة 9-11 والقصار

6.8 MB

0759-الجمعة الفاتحة ایران

2.9 MB

0760-الجمعة إیران

13.7 MB

0761-الجمعة و قصار السور من الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة

7.3 MB

0762-الجمعة والحاقة - أولیله میت غمر دقهلیه1980

8.2 MB

0763-الجمعة والطارق والأعلى- من الروائع -دیرب السوق 1986

7.7 MB

0764-الجمعة والطارق والأعلى والغاشیة والشمس وقریش والکوثر والکافرون والإخلاص -غزالة السنبلاوین

16.0 MB

0765-الجمعة والقصار ایران

6.8 MB

0766-الجمعة والنازعات والإنفطار والبلد والفاتحه - رواااائع - نجوم شرقیه 1989

10.0 MB

0767-الجمعة- وقصار السور- ایران

5.9 MB

0768-الجمعة وقصار السور سوریا

5.8 MB

0769-الجمعة وقصار السور من مسجد الشیخ حسنین

5.4 MB

0770-الجمعة وقصارکفر صقر 1989

11.0 MB

0771-الجمعه من مسجد الشیخ حسنین بالمنصورة 1981

5.8 MB

0772-الجمعه والحاقه والنازعات السنبلاوین دقهلیه 1987

10.1 MB

0773-الجمعه والقصار ایران

5.1 MB

0774-الجمعه واللیل والتین والعلق والزلزله والعصر ایران

6.8 MB

0775-الجن من اذاعة القران الکریم

1.2 MB

0776-الحآقة 1

5.7 MB

0777-الحآقة 2

3.4 MB

0778-الحآقة 3

5.6 MB

0779-الحاقة 19-37

1.6 MB

0780-الحاقه وقصارالسور

10.3 MB

0781-الحج 1

9.5 MB

0782-الحج 1-27 و قصار

4.0 MB

0783-الحج 2

5.6 MB

0784-الحج 18-38

6.3 MB

0785-الحج 23-38

6.4 MB

0786-الحج 26-29

1.1 MB

0787-الحج 73-78 والأعلى والغاشیة والبلد والشمس والتکاثر والفاتحة منشیة بطاش السنبلاوین دقهلیة 19-11-1989

9.9 MB

0788-الحج 75-78 والمؤمنون 1-22

6.1 MB

0789-الحج الحاقة وقصار السور

10.3 MB

0790-الحج امسیة 1

7.1 MB

0791-الحج امسیة 2

7.3 MB

0792-الحج أمسیة میت الصارم بالمنصوره

6.4 MB

0793-الحج ربع هاذان خصمان ختام میت أبو الحسین روعه 1983

2.7 MB

0794-الحج فی احتفال الإذاعة المصریة بعید الأضحی المبارک لیلة العید 1981

5.3 MB

0795-الحج قرآن العشاء من اذاعة القرآن الکریم 16-11-2012

3.7 MB

0796-الحج والمؤمنون ایران

5.9 MB

0797-الحج والمؤمنون مقاطعة السنبلاوین دقهلیة 1989

7.6 MB

0798-الحج والمؤمنون

6.4 MB

0799-الحجر والنحل 2004 برهمتوش

11.5 MB

0800-الحجر فجر ثانى 16-22

1.1 MB

0801-الحجر قرآن فجر 1

994.0 KB

0802-الحجر قرآن فجر 2

1.2 MB

0803-الحجر والکهف قریة بهنباى مرکز الزقازیق التلاوة الأولى

11.7 MB

0804-الحجر والنحل - أبو الصیر السنبلاوین 1989

9.4 MB

0805-الحجر وق 1

2.5 MB

0806-الحجرات 1

5.7 MB

0807-الحجرات 2

2.6 MB

0808-الحجرات 3

4.8 MB

0809-الحجرات 4

7.5 MB

0810-الحجرات 5

4.4 MB

0811-الحجرات 6

1.9 MB

0812-الحجرات 7-10 من ایران

1.9 MB

0813-الحجرات 13-18 والقصار

6.0 MB

0814-الحجرات 13-18 وق 1-11 والکوثر

6.3 MB

0815-الحجرات احتفال اذاعى

5.8 MB

0816-الحجرات من اذاعة ایران للقرآن الکریم

2.0 MB

0817-الحجرات من دقادوس میت غمر فى شهر ربیع الاول 1998

5.5 MB

0818-الحجرات و ق الدسوقى 1982

6.3 MB

0819-الحجرات و ق والکافرون- کفرالوزیر دقهلیه 1994

9.2 MB

0820-الحجرات و ق وقصار السور 89

10.2 MB

0821-الحجرات وق 1

5.4 MB

0822-الحجرات وق 2

6.3 MB

0823-الحجرات وق 3

11.8 MB

0824-الحجرات وق 4

12.5 MB

0825-الحجرات وق 5

3.8 MB

0826-الحجرات وق البکاریة السنبلاوین دقهلیة 9-7-1988

12.0 MB

0827-الحجرات وق إیران 1

4.8 MB

0828-الحجرات وق إیران 2

4.9 MB

0829-الحجرات وق بکفر طنبول القدیم محمد المنسى 1-6-1991

12.3 MB

0830-الحجرات وق بکفر طنبول القدیم محمد المنسى السبت 1-6-1991 عشاء

10.3 MB

0831-الحجرات وق خطیره 1988

12.6 MB

0832-الحجرات وق قرآن جمعه بکفر شلشلمون بمنیا القمح شرقیه

4.5 MB

0833-الحجرات وق مسجد ابو العلا

5.9 MB

0834-الحجرات وق من مدینه الغردقه 1983

6.0 MB

0835-الحجرات وق من میت غمر

7.3 MB

0836-الحجرات وق و الکوثر من الإذاعه الیوم بعد المغرب

6.4 MB

0837-الحجرات وق والشمس والضحى والشرح بمیت العامل 1994 ممتازه

9.2 MB

0838-الحجرات وق والکوثر ایران

6.2 MB

0839-الحجرات13-18 ق 1-4 ایران

2.5 MB

0840-الحشر القصار 1

9.2 MB

0841-الحشر القصار 2

9.3 MB

0842-الحشر القصار 3

10.3 MB

0843-الحشر الممتحنة مسجد سیدی علی زین العابدین

7.1 MB

0844-الحشر النازعات

6.2 MB

0845-الحشر من إذاعة القرءان الکریم

9.9 MB

0846-الحشر والبروج والغاشیة وأول العلق

6.2 MB

0847-الحشر والتکویر والإنفطار والتین- الصوفیه اولادصقر 1975

8.4 MB

0848-الحشر والتکویر وأول العلق

5.5 MB

0849-الحشر والطارق والغاشیه والاعلى من اذاعة ایران للقرآن الکریم

6.4 MB

0850-الحشر والقصار أولیله میت غمر دقهلیه 1986

6.8 MB

0851-الحشر والقصار کفر شبرا الیمن زفتى غربیة مارس 1987

9.6 MB

0852-الحشر والقصار

10.4 MB

0853-الحشر والممتحنة

6.3 MB

0854-الحشر والنازعات

6.2 MB

0855-الدخان

7.1 MB

0856-الذاریات والضحى والشرح والتین والعلق

4.6 MB

0857-الرحمن فی بیت عزاء محمد شحات أنور

2.7 MB

0858-الرحمن 1

8.9 MB

0859-الرحمن 2

1.2 MB

0860-الرحمن 3

3.6 MB

0861-الرحمن من إذاعة القرآن الکریم فى ذکرى وفاة الشیخ الشحات محمد أنور الجمعة 13-1-2012

3.6 MB

0862-الرحمن من اذاعة ایران للقرآن الکریم

7.9 MB

0863-الرحمن والبلد والشمس والکافرون

12.1 MB

0864-الرحمن والتکویر

1.2 MB

0865-الرحمن والفاتحة واول البقرة ایران

3.0 MB

0866-الرحمن والقصار

10.3 MB

0867-الرعــــد (أفمن یعلم) أول تلاوة فجر

6.1 MB

0868-الرعد 1

13.3 MB

0869-الرعد 19-31

9.1 MB

0870-الرعد 19-34

6.2 MB

0871-الرعد أمسیه مسجدالحمزاوى 4-12-1988

9.1 MB

0872-الرعد أول تلاوة فجر ممتازه

6.1 MB

0873-الرعد قران فجر

7.3 MB

0874-الروم 1-30 فجر 15-6-1992

6.8 MB

0875-الروم فجر 1992

6.2 MB

0876-الزخرف 1

2.3 MB

0877-الزخرف 2

6.7 MB

0878-الزخرف 3

6.0 MB

0879-الزخرف 81-89 والقصار

9.6 MB

0880-الزخرف النبأ القصار

9.7 MB

0881-الزخرف والأعلى والشمس کفر صقر 1992

7.9 MB

0882-الزخرف والحاقه ابو دوؤاد العنب 1978

8.7 MB

0883-الزخرف والحاقه والقصار أولیله 1986

9.4 MB

0884-الزخرف والدخان أولیله 1981

11.4 MB

0885-الزخرف والدخان بالغربیه 1984

13.2 MB

0886-الزخرف والدخان ممتازه مجهولة المکان

9.9 MB

0887-الزخرف والدخان من امریکا

2.4 MB

0888-الزخرف والدخان واللیل والتین والعصر - ممتازة وصافیة

6.6 MB

0889-الزخرف والرحمن والقصار 85

12.3 MB

0890-الزخرف والرحمن والواقعة وقریش

9.8 MB

0891-الزخرف والعلق أمسیة

2.7 MB

0892-الزخرف والمطففین

5.0 MB

0893-الزخرف والنبأ من المسجد الکبیر قریة سمان الباجور المنوفیة امسیة

6.8 MB

0894-الزخرف والنبأ والإنفطار

6.4 MB

0895-الزمر 1-5 والنصر سنباط زفتى غربیة 4-6-1987

2.4 MB

0896-الزمر 53-75 وغافر 1-3 جمیزة بنى عمر دیرب نجم شرقیة 1-6-1989

11.4 MB

0897-الزمر والنازعات

8.5 MB

0898-الزمر وعافر سنباط غربیه 1986

13.6 MB

0899-الزمر وغافر - جمیزة بنى عمر دیرب نجم شرقیة 1989

11.5 MB

0900-الزمر وغافر 1

12.2 MB

0901-الزمر وغافر 2

9.9 MB

0902-الزمر وغافر 3

12.3 MB

0903-الزمر وغافر 4

9.0 MB

0904-الزمر وغافر 5

13.5 MB

0905-الزمر وغافر أجا 11-11-1988

11.8 MB

0906-الزمر وغافر دیرب السوق ممتازه

10.4 MB

0907-الزمر وغافر سنباط زفتى غربیة 7-5-1992

12.3 MB

0908-الزمر وغافر-کفر الروک 1984

13.6 MB

0909-الشحات محمد انور یحکى عن حیاته ورحلته القرآنیه

8.6 MB

0910-الشعراء النازعات سنباط 1990

6.6 MB

0911-الشعراء القصار 1

8.3 MB

0912-الشعراء ربع الختام من قریه المقاطعه 1992

11.1 MB

0913-الشعراء وآخر لقمان مسجد الحسین 1994

7.1 MB

0914-الشعراء والانشقاق روعه

7.9 MB

0915-الشعراء والانشقاق

7.9 MB

0916-الشعراء والبروج والبینة وقریش کفر طنبول الجدید السنبلاوین 26-10-1989

9.4 MB

0917-الشعراء والبروج والبینه وقریش بکفر طنبول الجدید (الشیوى) ختام 26-10-1989

8.8 MB

0918-الشعراء والبروج وقریش الخلایفه السنبلاوین 7-7-1985

10.0 MB

0919-الشعراء والبروج وقریش روعه بقریة الخلایفه

8.9 MB

0920-الشعراء والبلد والشمس والعلق وقریش والفاتحة- أبو الصیر السنبلاوین 15-7-1989

10.5 MB

0921-الشعراء والتکویر والانشقاق 1979 ممتازه

9.3 MB

0922-الشعراء والحاقه والنازعات

10.4 MB

0923-الشعراء والطارق والاعلى 1978

7.9 MB

0924-الشعراء والنازعات من عمرو صقر

7.5 MB

0925-الشعراء والنازعات والبلد 1984

8.5 MB

0926-الشعراء والنازعات والمطففین والفاتحه أول التسعنیات

6.7 MB

0927-الشعراء والنازعات والمطففین والفاتحه بطوخ الاقلام

6.2 MB

0928-الشمس 1

618.1 KB

0929-الشمس 2

708.4 KB

0930-الشمس والکوثر

1.3 MB

0931-الشورى 1

14.7 MB

0932-الشـورى 1-15

10.2 MB

0933-الشورى 1-17

8.1 MB

0934-الشورى 1-22

7.0 MB

0935-الشورى 2

7.3 MB

0936-الشورى 3

8.5 MB

0937-الشورى 4

7.5 MB

0938-الشورى 5

9.3 MB

0939-الشورى 6

6.3 MB

0940-الشورى 7

7.4 MB

0941-الشورى 13-15

2.8 MB

0942-الشورى 20-22

1.0 MB

0943-الشورى 23-53

6.8 MB

0944-الشورى ابو رفاعى

14.0 MB

0945-الشورى السنبلاوین 1983

13.0 MB

0946-الشورى ایران

2.2 MB

0947-الشورى حم عسق

12.9 MB

0948-الشورى سلمنت بلبیس 1986

8.7 MB

0949-الشورى عابدین

7.3 MB

0950-الشورى عزاء الشیخ محمد مصطفى الفقی الصوالح فاقوس

10.1 MB

0951-الشورى فجر ثانى 1988ممتاز

1.3 MB

0952-الشورى کفر شعبان منیا القمح 1987

11.3 MB

0953-الشورى من اذاعة ایران للقرآن الکریم

5.7 MB

0954-الشورى من اذاعة ایران

10.9 MB

0955-الشورى من الرفاعى

6.2 MB

0956-الشورى من السرادق عابدین

9.2 MB

0957-الشورى من محافظة الشرقیه

10.7 MB

0958-الشورى والأعلى والفاتحة وأول البقرة -طنطا 1978-

6.3 MB

0959-الشورى والواقعة والشرح- إیران صافیة وراااائعة

6.3 MB

0960-الشورى والواقعة والفاتحة- العباسیة 1989 صدى

7.6 MB

0961-الشورى والواقعة

5.7 MB

0962-الشورى وقریش والإخلاص والفلق سرادق قصر عابدین

9.1 MB

0963-الشوری والواقعه من قناة المعارف

5.9 MB

0964-الصافات والکوثر 4-9-1984 لیلة عید الأضحى

6.2 MB

0965-الصف والاسراء والبقرة تلاوة فجر

6.0 MB

0966-الضحى 1

977.3 KB

0967-الضحى 2

1.1 MB

0968-الضحى و الشرح و التین و العلق و القدر و البینة و العادیات امسیة

6.1 MB

0969-الضحى والشرح والتین والعلق والقدر والبینة والزلزلة والعادیات - ممتازة

7.1 MB

0970-الضحى والشرح والتین والعلق وقریش قرآن فجر لیلة العید بالحسین 1988

3.4 MB

0971-الضحى والشرح والتین

2.8 MB

0972-الضحى والشرح

1.2 MB

0973-الضحى والعادیات

6.6 MB

0974-الضحى والقصار

6.7 MB

0975-الطور والنجم قرآن فجر1991 بمسجد السیده زینب

5.3 MB

0976-الطور

3.1 MB

0977-العادیات والقصار قرآن اذاعه

6.8 MB

0978-العنکبوت الروم 1

6.5 MB

0979-العنکبوت والروم فجر من مسجد الحسین

7.1 MB

0980-العنکبوت والروم قرآن فجر

1.3 MB

0981-الفاتحة و اول البقرة فی اول شبابه نادر جدا

707.8 KB

0982-الفاتحة وأول البقرة 1

2.5 MB

0983-الفاتحة

641.0 KB

0984-الفاتحه واول سورة البقرة 1

1.8 MB

0985-الفتح 27-29 والحجرات 1-18

6.0 MB

0986-الفتح 27-29 والنازعات 26-30

4.9 MB

0987-الفتح البلد ایران

6.0 MB

0988-الفتح التحریم

12.2 MB

0989-الفتح الحجرات 1

7.5 MB

0990-الفتح الحجرات 2

12.4 MB

0991-الفتح الحجرات 3

7.2 MB

0992-الفتح الحجرات 4

27.3 MB

0993-الفتح من ایران

5.3 MB

0994-الفتح و الحجرات

14.1 MB

0995-الفتح و الحجرات میت محسن میت غمر

13.7 MB

0996-الفتح والتحریم 2007

12.9 MB

0997-الفتح والحجرات 1

6.9 MB

0998-الفتح والحجرات أمسیة کوم النور 10-8- 1986

5.5 MB

0999-الفتح والحجرات میت محسن

12.5 MB

1000-الفتح والنازعات 1

5.0 MB

بسم الله الرحمن الرحیم

صوت المنشاوی اجمل الاصوات فی کل الاتجاهات

صدای منشاوی همه جا زیباترین صداهاست

عکسی که استاد همراه با نامه اش به خلوق یاسین رمضان به عراق فرستاده و با خط خودش پشت عکس نوشته : «صوره تهدی للاخ الکریم السید خلوق یاسین رمزا للحب و الاخلاص» عکسی که به برادر کریم خلوق یاسین رمضان هدیه می شود که رمزی باشد برای حب و اخلاص محمد صدیق المنشاوی ۶۴/۵/۸  امضا

ادب و احترام بزرگترین قاری عالم به یک نوحوان دبیرستانی

—————————————

برادر عزیز ما آقای امین هادوی وبلاگ پایگاه مجازی استاد منشاوی چند نمونه و مقطع از جواب الجواب و صدای قوی و زیبای استاد محمد صدیق منشاوی را تهیه کردند که با تشکر از ایشان امیدواریم از این قطعات بیشتر پپیدا کنند تا جوابی باشد بر کسانی که تصور می کنند صدای استاد منشاوی ضعیف است آقای هاوی زحمات زیادی در راه شناساندن تلاوتهای استاد منشاوی متحمل می شوند ضمن تشکر از ایشان امیدواریم شاهد موفقیت روز افزون ایشان باشیم و از درگاه خداوند متعال درخواست داریم در پناه قران کریم در دنیا و اخرت سعادتمند باشند.

 جواب الجواب صبا شعراء

 جواب الجواب صبا عجم اعراف

 جواب الجواب صبا کهف

 جواب الجواب سگاه غافر

 جواب الجواب صبا حج

 جواب الجواب صبا فجر

 

صوت المنشاوی اجمل الاصوات فی کل الاتجاهات

شعر مانندی به عربی بدون وزن و قافیه درستی در باره زیبایی صدای منشاوی

و اما صوتک یا منشاوی …..

اما صدایت ای منشاوی ……

انک احسن القراء صوتا               فی کل العالم مع الایقان

تو به یقین صاحب زیباترین صداهای جهان هستی

و ان لم یکن صوتک اجمل الاصوات               کما فسر نبینا ابن العدنان

حتی اگر صدایت هیچ امتیازی هم نداشته باشد همان طور که پیامبر عدنان فرموده

صلوات الله علیه و اله             و على سبطه المقتول العطشان

که صلوات خدا بر او و فرزندش که با لب تشنه شهید شد (چون این ابیات در محرم الحرام گفته شده)

لأَنَّهُ سُئِلَ أَیُّ النَّاسِ             أَحْسَنُ صَوْتاً بِالْقُرْآنِ؟

از پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم سئوال شد که کسی زیباترین صداها را در تلاوت قرآن کریم دارد؟

«قال: مَنْ إِذَا سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ»           «رَأَیْتَ أَنَّهُ یَخْشَى اللَّهَ» الرحمان[۱]

حضرت در جواب فرمودند هر کسی که موقع تلاوتش احساس می کنی از خدا می ترسد

مضافا فی المرتل و المجود و المفسر           و المحفلی و فی الاذاعه ذو لمعان

علاوه بر قول پیامبر صلی الله علیه و آله صدایت در تمام تلاوتهایت از مصحف مرتلت و مصحف مجودت و مصخف مفسرت و تلاوتهای محفلی و اذاعیت همه زیباترین است و درخشش خاصی دارد

اوسط اصوات الرجالیه             هبت منه ریح الطفوله والحنان

صدایت صدای مردانه متوسط است (نه زبر و خشن و خش دار و نه زیر و زنانه و کودکانه) اما با اینکه صدایت صدای مردانه و قوی است اما از ته صدایت نسیم لطیف کودکانه می وزد

حذر الاطباء خوفا علی الحنجره                من تمزق الحبال و الالتهاب و السرطان

پزشکان از تقلید صدا منع کرده اند مبادا تارهای صوتی آسیب ببیند یا اینکه حنجره ملتهب شود و یا فرد به سرطان حنجره مبتلا شود

تقلید بعض القرا’ قد یودی إلى ارتخاء الأوتار              الصوتیه، وشعور المریض بحرقان

تقلید از بعضی قراء گاهی به بیماری و آسیب حنجره و تارهای صوتی منجر می شود و مریض در جنجره اش احساس خفگی و سوزش می کند

من تقلید غیر مناسب من ای ذو صوت           او قارئ و لکن تقلیدک احسن من الاقران

و لکن ای منشاوی تقلید از تو از بین همه اقرانت بهترین است و کمترین آسیب را می رساند

من لیس لهم ادنی خشوع و لا تدبر            یزعمون احسن صوتا بالقران!!!

کسانی که کمترین ذره ای خشوع و تدبر ندارند فکر می کنند بهرین صدا ها را دارند

﴿هُم یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعا           یزعمون احسن صوتا بالقران

ذو اصوات الخشن الأجش الغلیظ          مع خشیه الله و الخشوع الفقدان

قاریان بد صدا با صداهای خشن و خش داری که کوچکترین تدبر و خوف خشیت را ندارند فکر می کنند زیباترین صدا ها را دارند

علاوه بر روایت کسانی که صداهایشان خشن و بد و خش دار است ادعای زیبایی صدا دارند

صوتک فی جمیع الاتجاهات لذید            حتی المبحوح منک و انت تعبان

صدایت در همه حالات زیبا و لذت بخش است حتی صدای گرفته ات و وقتی که خسته هستی

اجاب ابو جعفر علیه السلام ابوبصیر      حین قال: «فرفعتُ به صوتی جاءنی الشیطان»

امام باقر علیه السلام در جواب ابوبصیر که گفتت وقتی قران را با آواز بلند می خوانم شیطان نزدم می آید

«اقْرَأْ قِرَاءَهً مَا بَیْنَ الْقِرَائَتَیْنِ»           ولا بالعالیه تَصُکُّ الآذان

فرمود به قرائتی متوسط بخوان نه بلند که گوش خراش باشد و نه ضعیف

لا هی بالخفیَّه لا تُسمَع           العجیب صوتک یصدح کل مکان

اما ای منشاوی عجیب است با اینکه تو مثل برخی قراء با داد و فریاد تلاوت نمی کنی اما صدایت در همه عالم پیچیده است

نعم صوتک اضعف الاصوات             حین اخذتنا معک رحله الی الجنان

کسانی که صدای تو را ضعیف می دانند راست می گویند صدایت واقعا ضعیف است زمانی که دست ما را گرفتی و همراه خودت به باغ بردی

راینا بصوتک الثمار تتدلى           ﴿وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّیْحَانُ﴾

به وسیله صدایت میوه ها را بر درختان آویزان مشاهده کردیم و دانه ها و ریاحین و گیاهان خوشبو را

همست فی اذاننا کالنسمه الطف           هبت من الورد و الازهار وَالرَّیْحَانُ

کنار گوشمان زمزمه ای که از نسیمی که از گلها و ریاحین معطر می وزد لطیف تر است زمزمه کردی

او بصوت الحور العین جنبنا             قرات ﴿وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ﴾

یا اینکه گویی در بهشت لابلای درختان پر میوه قدم می زنیم و با صدای لطیف حورالعین بهشتیت کنار گوش گوش ما زمزمه کردی و از شکوفه های نخل خوشه هایی است

ثم ﴿انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَیَنْعِهِ ﴾       فی ﴿جناتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّیْتُونَ وَالرُّمَّانَ﴾

باز هم زمزمه کردی به میوه ها و به طرز رسیدنش بنگرید داخل باغاتی پر از انگور و زیتون و خرما

  قنوان دانیه… انظروا الی ثمره اذا اثمر و ینعه

﴿إِنَّ فی‏ ذلِکُمْ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُون﴾        ﴿لِمَنْ کَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ﴾ واعیتان

بازهم در این باغ زمزمه کردی که نزول باران و میوه ها و… نشانه ها و آیاتی برای مومنان است و برای کسانی که قلب داشته باشند و گوش دل را باز کنند و گوش و چشم باز داشته باشند

ثم فی ﴿حَدائِقَ ذاتَ بَهْجَه﴾       ﴿مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً﴾ و ﴿وَزَرْعٌ وَنَخِیلٌ صِنْوَانٌ﴾

و در باغهای زیبا انواع میوه ها و زراعت و نخل های خرما از یک پایه یا از پایه های متعدد

بحق انت ریحانه القراء             فی ﴿جَنَّتُ نَعِیمٍ﴾ ﴿فَرَوْحٌ وَ رَیْحانٌ﴾

چه نیکو لقبی به تو داده اند (گل معطر قران در باغ پرنعمت و در روح و ریحان

صوتک تعلوا العرش حینما اوصیت        فی شده الم المرض من سوره لقمان

اما تو توان تلاوت با بلند ترین صداها را داری زمانی که در شدت درد و بیماری در اواخر عمرت در آخرین تلاوت ضبط شده ات می خواستی وصیت کنی صىایت بسیار رسا بود که تا عرش می رسید

﴿یَا بُنَیَّ أَقِمِ الصَّلَاهَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ      عَنِ الْمُنْکَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَکَ﴾ من الاحزان

فریاد زدی ای پسرکم نماز را بپای دار و امر به معروف و نهی از منکر کن و در مصیبت ها صابر باش شاید می خواستی تسلیت بدهی که در فقدان تو در ای سن کم با این مظلومیتتت و غربتت و تشییع جنازه نداشتنت اطرافیانت صبر کنند

صوتک اجمل اعذب الطف     اقوى الاصوات مع خشوع الإیمان

صدایت زیباترین و شیرین ترین و لطیف ترین است و در عین حال قوی ترین صداهاست همراه با خشوع ایمان

[۱] – بحار الأنوار : ۹۲ / ۱۹۵ / ۱۰                                             منتخب میزان الحکمه : ۴۶۰

 

 

 

 • جمال الصوت زیبایی صدا

صدای زیبا یک از نعمتهای الهی است که خداوند آن را به بعضی افراد عنایت فرموده است همان نعمتی که خداوند تبارک و تعالی به انبیاء و اولیاء علیهم السلام عطا نموده است

امام صادق علیه السلام فرمود: «مَا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَبِیّاً إِلَّا حَسَنَ الصَّوْتِ.؛

خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نفرمود جز اینکه خوش صدا بود»

در احادیث آمده است که: امام سجاد «علیه السلام» صوت بسیار زیبایی در تلاوت قرآن داشتند و از همه قرآن را خوش­تر می خواندند به طوری که گاهی مشاهده می شد، فروشندگان دوره گرد با شنیدن صوت جذاب حضرت از حرکت باز می ایستادند و لذت می بردند. و در روایت دیگری آمده که امام باقر «علیه السلام» بهترین صدا را داشتند و سحرگاهان با صدای بلند به تلاوت قرآن به می پرداختند، و مردمی که از کنار منزل ایشان عبور می کردند می ایستادند و به قرائت قرآن او گوش  می دادند.

مرحوم منشاوی یکی از افرادی است که از صدای زیبا بهره مند است و در تلاوت قرآن کریم از آن استفاده می کرد.

امام صادق علیه السلام از پیامبر صلی الله علیه و اله که فرمود: « ‏ لِکُلِّ شَیْ‏ءٍ حِلْیَهٌ وَ حِلْیَهُ الْقُرْآنِ الصَّوْتُ الْحَسَنُ.؛ برای هر چیزی زینتی  آرایشی است و زینت  و آرایش قرآن، آوای (صوت) نیکو است.»

زیبایی صدا در تلاوت به سه عامل عمده بستگی دارد زیبایی جنس صدا به طور ارثی و خدا دادی زیبایی صدای اکتسابی و زیبایی نواها و فن بکار رفته در تلاوت. مثلا استاد مصطفی اسماعیل دارای صدای صاف و شفافی نیست، امّا با اجرای الحان و نغمات، صدایی که از وی در قرائت‌هایش شنیده می‌شود خوب به نظر می‌رسد پس لحن و مقامات و موسیقی باعث شده است تلاوت استاد مصطفی اسماعیل مشهور شود اما تلاوتهای استاد منشاوی هم به زیبایی جنس صدا هم به فن و الحان ارتباط دارد.

صدای استاد منشاوی به شهادت اکثریت قریب به اتفاق اهل قران از قراء مصری و ایرانی و سعودی و… منحصر به فرد ترین و زیباترین و لطیف ترین صداهاست که جز موهبت و لطف خاص الهی و تقوای او چیز دیگری نیست. صدای استاد منشاوی زیبا، گیرا، دلنشین، نرم و لطیف؛ ملیح، شفاف، یکدست، محکم، سوزناک با حزن بسیار بالا در صوت و لحن ، دارای بم فوق العاده زیبا، اوج و زیر قوی، تحریرپذیر، بسیار منعطف همراه با زنگ و طنین و لرزه می باشد. در پرده‌های صوت ایشان آرامش، ثبات و یکرنگی خاصی وجود دارد و کوچک‌ترین اضطراب و تنشی در صوت ایشان مشاهده نمی‌شود و ردیف‌هایی نغمات منحصر به فرد است و در توصیف صدایش گفته اند با صدای اخاذ و رحمانی و ملائکی و شجی حتی صخره ها را نرم می کند و به گریه وا می دارد.

عبدالوهاب موسیقی دان مشهور مصر در باره صدای منشاوی چنین می گوید صدای هرکسی را می توان تحلیل کرد اما صدای منشاوی قابل تحلیل نیست. صدایش درخشندگی خاصی دارد و تعریف صدایش در سه حرف نهفته است ن ت ق نقی تقی قوی؛ قرارش زیبا و جوابش زیباتر. برخی قاریان قرارشان و برخی جوابشان زیباست اما صدای منشاوی (مکتمل الجمال فی کل اتجاه) است این موسیقی دان در پایان نوشته چند صفحه ای خود می نویسد: برای توصیف منشاوی ده سال زمان لازم است ولی به همین اندازه اکتفا کردم.

 

 

پرورش صدا

اساتید مصری و ایرانی برای پرورش و محافظت از صدا توصیه های زیادی دارند مانند نخوردن آب سرد و…. اما استاد منشاوی صاحب زیباترین صدا در جواب عبدالرحمن توفیق که از او می خواهد در باره محافظت صدا توصیه کند هیچ توصیه ای نمی کند انگار منشاوی با تمام وجود فریاد می زند که برای حفظ صدا هیچ کار اضافه ای جز اخلاص و توجه به خدای متعال نیازی نیست

قاریان عزیز ما بدانند آنچه صدا را زیبا می کند قطعا تقوا و پرهیزکاری و معنویت و خوف و خشیت از خداوند متعال است.

چرا صدای استاد منشاوی زیباترین است:

 

 

 • خداترس زیباترین صدا را در تلاوت دارد

همه قبول دارند استاد منشاوی از همه قاریان در تلاوت خدا ترسی بیشتری دارد واز آنجا که در روایت هر کس که از تلاوتش خدا ترسی فهمیده شود زیباترین صدا شمرده شده پس اگر صدای استاد منشاوی هیچ امتیازی جز همین یک امتیاز را داشت صدایش زیباترین است.

علاوه بر خدا ترسی از تلاوتش استاد منشاوی نزدیک فوتش حدیثی را که قاری و شهید را به جهنم می اندازند تکرار می کرد که مبادا خودش از قاریانی باشد که برای مردم تلاوت کرده.

پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم در باره این که چه کسی زیباترین صدا را در تلاوت دارد فرمود:‏ «أَنَّهُ سُئِلَ أَیُّ النَّاسِ أَحْسَنُ صَوْتاً بِالْقُرْآنِ قَالَ مَنْ إِذَا سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ رَأَیْتَ أَنَّهُ یَخْشَى اللَّهَ.»[۲]کسی که موقع تلاوت می بینی از خدا می ترسد او زیباترین صدا ها را دارد.

 

 

 

 • صدای قلب نه حنجره

صدای منشاوی از قلب مجروح و دردمند و شکسته اش بر می آید نه از حنجره اش لذا به او صوت من القلب الی القلب لقب داده اند که فقط باید گفت حاکی از روح معنوی استاد است صدایی ملائکی و ملکوتی و رحمانی که خداوند به او عنایت کرده و در جهت تلاوت کلامش مسخر فرموده.

 

 

 • حزن در صدا

یکی از ویژگی های مرحوم منشاوی این است­که در عین حال همیشه خندان و اهل مزاح بوده در تلاوتش حزن دائمی وجود دارد هر زمان وارد تلاوت می شده قلبش و صدایش و تمام جوارحش تبدیل به بکاء و حزن و خشوع می شده اما وقتی تلاوتش تمام می شده تمام شادی ها و فرح جهان به او روی می آورده

 

 

 

 • قدرت بالای حنجره

بر خلاف تصور صدای استاد دارای ارتفاع صوتی بسیار بالایی است. برای صدای او نمی توان انتهایی در نظر گرفت  به بیان دیگر هر قدر بخواهد اوج می گیرد و خیلی جاها واقعا فریاد می زند اما فریاد هایش هم در نهایت زیبایی و لطافت است بدون خروج از سقف صدا و بدون این­که گوشخراش شود و تبدیل به سایه صدا شود.

 

 

 • زنگ

زنگ صدا شبیه موسیقی ملایمی است که در هنگام اجرای یک دیکلمه خوان یا شاعر پخش می­شود که حواسها به مطالب دیکلمه خوان یا شاعر است اما ضمیر ناخودآگاه انسان موسیقی را می شنود تفاوت صدای زنگ دار با فاقد زنگ این­ست که صدای زنگ دار زیباتر است و انواع تحریر از خطی، پلکانی، چرخشی، ضربی در صدای زنگ دار زیباتر است. صداهای زنگ دار بدون تحریر و کار فنیِ لحنی، هم زیبا هستند.

البته زنگ صدا هرچند به جنس صدا و وراثت بستگی دارد اما قاری هم باید صدای خود را پرورش دهد تا صوت تحلیل نرود و زنگش به هوا تبدیل نشود

نمونه ای از صدای بی زنگ صدای استاد مصطفی اسماعیل است و نمونه صدای زنگ دار اساتید عبدالباسط و بسیونی و شحات و شعشاعی است

عبدالوهاب موسیقی دان مصری در باره زنگ صدای منشاوی می گوید: خدا به من نعمت خاصی عنایت کرده و گوش موسیقی قوی دارم اما صدای منشاوی مرا به شک می اندازد و چیزی اضافه در صدای منشاوی وجود دارد تا جاییکه حس می کنم هم نوا با صدایش کمان (موسیقی) هم نواخته می شود که البته اشتباه می کنم و چیزی که همراه با صدایش است از صدای کمان هم زیباتر است که به آن «قبول» می گوییم.

 

 

 • طنین، پژواک، پیچش صوتی، و لرزش

صدای استاد منشاوی قدرت ایجاد طنین دارد و صدایش دارای لرزش خاصی است که در صدای دیگران کمتر وجود دارد و همین لرزش باعث شده که تلاوت استاد نیازی به استفاده زیاد از تحریر نداشته باشد برخلاف اساتید دیگر که این لرزش زیبا را ندارند. نیاز است در تلاوتشان تحریرهای زیادی داشته باشند وقتی هم استاد از تحریر استفاده می کند تحریر هایش دارای موج های لطیف و ریزتری است به عبارت دیگر می توان گفت تمامی تلاوت استاد منشاوی تحریر است منتها در برخی جاها امواج تحریر بیشتر به گوش می رسد.

استاد منشاوی به صورت فنی طنین می دهد که شنونده غرق زیبایی آن می شود و کاملا آشکار و واضح  این طنین ها ایجاد می شوند.

 

 

 • لطافت و ملاحت صدا

صدای استاد بسیار لطیف و ملیح است لذا گل معطر «ریحانه القراء» لقب انحصاری اوست و با زهره القراء لقبهایی که حاکی از لطافت و ملاحت صدا است.

 

 

۷–شفافیت و طراوت صدا

صدای استاد منشاوی صاف و زلال و شفاف است

برخی از قراء با اینکه شهرت جهانی داشته و در کار خود هم موفق هستند اما عوامل منفی از قبیل اضطراب، لرزش، گرفتگی،خفگی، تیرگی، خش، شکاف، پریشانی، شکست و دورگه در صدایشان وجود دارد. ولی در صدای استاد منشاوی هیچ کدام از عوامل یاد شده دیده نمی شود بلکه دارای صدای صاف و شفاف و زلال می باشد. لذا تقلید از ایشان بسیار مناسب و مفید خواهد بود. ولی تقلید از قاریانی که صدایشان خش، لرزش، گرفتگی و… دارد مقلد را دچار مشکل می کند. توضیح:

الف- چون تلاوت این اساتید فقط متکی به مقامات و لحن است و جز اوج و طبقات بالا تقریبا صدایشان فاقد زیبایی است و مقلدینش هم باید متکی به لحن و مقامات باشند که اولا منافات با روح قران کریم دارد و چه بسا به غناء محرم نزدیک شود ثانیا نمی تواند راحت تلاوت کند چرا که بدست آوردن ردیف های موسیقی راحت نیست لذا می بینیم این اساتید می باید تلاوتشان کمتر از نیم ساعت نباشد تا بتوانند مقامات و لحن را پیاده کنند اما استاد منشاوی حتی در یک دقیقه و دو دقیقه هم می تواند به زیبایی تلاوت کند.

ب- اشکال دیگر اینکه مقلد ناخواسته خش صدا را تقلید می کند و باعث از بین رفتن زیبایی صدایش می شود.

 

 

 • وضوح تلفظ حروف

در وضوح حروف در صدای استاد منشاوی همین بس که علیرغم کیفیت پایین ضبط هایش که بسیاری از ضبط ها از رادیو و تلویزیون ضبط شده اما با این حال شفاف ترین صدا و واضح­ترین تلفظ از استاد شنیده می شود که به هیچ وجه با سایر اساتید قابل مقایسه نیست. شاید وضوح تلفظ استاد را فقط با اساتیدی امثال خلیل حصری بشود مقایسه کرد

معمولا وقتی انسان اوج می خواند وفریاد می زند وضوح تلفظ حروفش کم می شود اما استاد منشاوی حتی وقتی اوج می خواند و فریاد می زند نه تنها اداء حروف ضعیف نمی شود که قویتر هم می شود.

 

 

 • صدای طبیعی و مردانه و متناسب با سن

صدای استاد منشاوی ضمن این­که زیبا و لطیف است مردانه است برخی قراء یا به دلیل ذاتی جنس صدا و یا به دلیل تمرین صدایی زنانه و زیر و یا کمتر از سن خود دارند که اگر چه صدای زیر در وهله اول ممکن است زیبا و دلنواز به نظر بیاید اما طبیعی نیست. لذا مقلدین این اساتید در کودکی بخوبی می توانند همانند او تلاوت کنند اما با رسیدن به سن بلوغ و دو رگه شدن صدایشان چاره ای ندارند جز این­که یا ناگهان روش خود را تغییر دهند و از استاد دیگری تقلید کنند و تمام محفوظات و زحماتشان را در دوران کودکی فراموش کنند و یا این­که سعی کنند صدایشان زیر و زنانه شود که هم غیر طبیعی است و هم به بمِ صدایشان آسیب می رسد اما کودکانی که در ایام کودکی از استاد منشاوی تقلید می کنند با رسیدن به سن بلوغ هیچ مشکلی ندارند.

علاوه بر مشکل بلوغ، اوج زیاد باعث آسیب به حنجره و همچنین باعث خستگی می شود لذا قاری نمی توانذ همه جا و همیشه تلاوت کند بر خلاف تقلید از صدای استاد منشاوی که اگر به طور مداوم هم بخواند نه خسته می شود و نه به حنجره آسیب می رسد

 

 

 • صدای متناسب با سن با معصومیت کودکانه

یکی از عجایب صدای استاد منشاوی وجود چیزی به لطافت و معصومیت صدای کودکان است با اینکه همانطور که در قسمت بالا گفته شد صدای استاد به هیچ وجه کودکانه و زیر و زنانه نیست اما با صدای استاد چنین تصور می شود همراه با او کودکی است که در توصیفش گفته اند هبت منه ریح الطفوله و متناسب به سنشان است و صدایش حتی در جوانی پخته و مردانه بوده و تا جایی که برخی از قراء که او را ندیده بودند بعد از ملاقات با او باورشان نمی شده که استاد در سن جوانی باشند و فکر می کردند سن بیشتری دارد اما

 

اما صدای اساتیدی که صدای زیر و کودکانه و زنانه دارند مانند استاد عبدالباسط از این لطافت کمتر شنیده می شود بلکه ته صدایشان نوعی خشونت و زبری شنیده می شود.

طبیعی است صدای مرد و زن و کودک و بالغ اگر متناسب با جنس و سن باشد. نیکوست این­که مرد بالغی صدایی زیر و زنانه داشته باشد شاید زیبا باشد اما حسن حساب نمی شود.

 

 

 • زیبایی صدا در تمام حالات

صدای استاد منشاوی نه تنها در تمام انواع تلاوت در مصحف مرتل و مصحف مجود و مصحف مفسر و تلاوت استودیویی و تلاوت محفلی بسیار زیباست

حتی هنگامی که آیه ای را تحریر و ساده می خواند  باز هم زیبایی و فضای معنوی خاصی بر تلاوت حاکم می شود

حتی صدای استاد در سخن گفتن معمولی هم زیبا است هرچند جز چند جمله کوتاه در لقاء در عراق از استاد حرف زدن معمولی باقی نمانده و شاید با این چند جمله نتوان در مورد صدای معمولی استاد قضاوت کرد اما از همان چند جمله ای که حرف می زند زیبایی و لطافت و طنین و و موج زیبای صدایش مشخص است.

شاید به نظر برسد زیبایی صدای منشاوی مربوط به حزن و بغض صدایش باشد اما چنین نیست زیرا منشاوی در غیر تلاوت قران بسیار خنده رو بوده است همان چند جمله ای که در عراق به طور معمولی سخن می گوید نه تنها صدایش خالی از حزن و اندوه است بلکه با خنده حرف می زند با این حال صدایش بقدری زیباست که علاقمندانش بارها و بارها چند جمله کوتاهش را می شنوند و آرزو می کنند ای کاش بیشتر حرف می زد.

 

 

 • زیبایی صدا در قرار و توسط و اوج

زیبایی صدای بیشتر قراء در طبقات بالای صوتی و در اوج و در جواب الجواب است اما صدای منشاوی در تمام حالات قرار و جواب و جواب الجواب بسیار بسیار زیبا است.

صدای پایین و لطیف و بم استاد منشاوی بسیار گیرا و اخّاذ و اسیر کننده و زیباست می توان گفت وقتی اوج تلاوت می کند مانند صدای فرمانده ای مقتدر قوی و محکم و کوبنده است

وقتی با صدای بم و پایین تلاوت می کند گویی آرام آرام دریچه دلها را باز می کند و بدون اذن وارد می شود و دلها را می شکافد و امیر و سلطان قلوب و ساکن آن می شود و یا قطره قطره آبی است که از چشمه ای در بهشت سرازیر شده است و صخره ها را می شکافد.

تلاوت با صدای بم و پایین علاوه بر تاثیر گذاری باعث می شود که به حنجره قاری فشار وارد نشود زیبایی صدای پایین استاد منشاوی ثابت می کند که زیبایی تلاوت فقط به اوج خوانی نیست و قاری نباید بی جهت صدایش را بلند کند.

 

 

 • قدرت و قوت و شدت صدا

قبل از اختراع بلندگو، طبیعتا قاریانی موفق بودند که صدایشان شدت بیشتری داشت نمونه صداهای پر قدرت صدای خاندان مؤذن زاده اردبیلی است که نسل به نسل صدایشان بسیار پر قدرت است و همچنین شدت صدای شیخ صدیق پدر منشاوی بسیار واضح است صدای فرزندش محمد هم شدت زیادی دارد در مقابل اساتیدی مثل شیخ رفعت که شدت کمتری داشته در زمان خود استاد منشاوی شایع شد که صدایش از شدت و قوت کافی برخوردار نیست و روزی در مجلسی هزاران نفر برای استماع تلاوت استاد جمع شده بودند و کسی که حسادت داشت شایع کرد که صدای استاد فقط با بلندگو قابل شنیدن است و به مسئول بلندگو توصیه کرد دستگاه را خراب کند وقتی استاد متوجه این توطئه شد از جای خود بلند شد و بین مردم با صدایی بسیار قوی شروع به تلاوت کرد بطوری که همه از قوت و شدت صدایش متحیر شدند و آن فرد حسود نیز با خجالت و سرافکندگی مجلس را ترک کرد.

 

 

 • زیبایی صدا در همه حالات

همگان می دانند که خستگی و سرماخوردگی و بیماری و گرفتگی صدا و گرفتگی بینی چه بر اثر بیماری و چه بر اثر گریه بر زیبایی صدای فرد اثر منفی می گذارد اما صدا و سبک تلاوت منشاوی طوری است که به قول عبدالوهاب موسیقی دان مصری حتی صدای خسته و گرفته اش زیبایی خاصی دارد و جالب است تکه های کوچکی از تلاوت منشاوی که به نظر می رسد با خستگی و گرفتگی صدا تلاوت کرده به تنهایی جزو تکه های نادر و گوشنواز منشاوی مطرح است شاید یکی از شنیدنی ترین قطعه های منشاوی آیات پایانی سوره مبارکه علق است که بخاطر گریه گرفتگی بینی استاد کاملا مشهود است اما با این حال زیبا و تاثیر گذار است

زیبایی صدای منشاوی در اوج بیماری و تحمل درد تا اخر عمر و با وجود تحمل ۴ سال بیماری سخت واریس مری کوچکترین تغییری در حنجره اش وارد نشد و حتی آخرین تلاوتش که در حال ضعف ناشی از بیماری و درد مری تلاوت کرده زیبایی صدایش هیچ تغییری نکرد.

روزی پدرش در یکی از مساجد سوهاج تلاوت می کرده که استاد منشاوی وارد می شود و پدرش با اطلاع از ورود فرزند تلاوتش را تمام می کند و به پسرش می گوید شیخ محمد بیا تلاوت کن ما دوست داریم صدایت را بشنویم استاد منشاوی در حالیکه گلویش از بیرون بخاطر واریس مری برجسته بوده در حضور پدر به بهترین و زیباترین نحو تلاوت می کند تا جایی­که اعجاب حاضران را بر می انگیزد و یکی از حاضران از شدت تعجب و شگفتی تمام به او می گوید: خانه ات خراب شود چقدر صدایت قوی است که همان زمان برجستگی های واریس مریش منفجر می شود و به خونریزی می افتد و به بیمارستان منتقل می شود.

معمولا قاریان و مداحان با سرماخوردگی و خستگی صدایشان تغییر و نازیبا جلوه می کند ولی در سبک، صوت و لحن و تلاوت منشاوی این مشکل وجود ندارد.

لذا چه بسا مقلد منشاوی بتواند در همه حالات خستگی و بیماری به زیبایی تلاوت کند هرچند استاد منشاوی به سن پیری نرسید تا ببینیم زیبایی صدایش چقدر تغییر می کند اما چه بسا این سبک حتی در سنین پیری هم زیبا باشد.

 

 

توسط در تلاوت

کسی که در وهله اول تلاوت­های استاد منشاوی را با تلاوت­های سایر اساتید مقایسه می کند شاید تصور کند تلاوت منشاوی از جهت اوج نقص دارد اما به گفته اهل فن استاد منشاوی هیچگاه در تلاوت­هایش از تمام قدرت صدایش استفاده نکرده صدای منشاوی برای اوج خوانی قدرت فراوانی دارد که گاهی آن را را نشان داده است. از خود استاد منشاوی پرسیدند شما با وجود داشتن صدایی بسیار قوی چرا از پرده های اوج در قرائت قرآن استفاده نمی کنید؟

استاد در جواب آیه ۱۹ سوره مبارکه لقمان را تلاوت کردند که: «در رفتارت راه میانه را برگزین و آوازت را فرود آر»

در روایات هم نه تنها به اوج خوانی امر نشده ایم بلکه برعکس به توسط خوانی توصیه شده.

ابو بصیر گوید: به محضر امام باقر علیه السلام عرض­کردم: هر گاه قرآن‏ را با صداى بلند می­خوانم شیطان نزدم آید و گوید: تو با این کار به خانواده خودت و مردم خودنمائى (و ریا) میکنى؟ فرمود: « اقْرَأْ قِرَاءَهً مَا بَیْنَ الْقِرَائَتَیْنِ تُسْمِعُ أَهْلَکَ،.؛ اى ابا محمد قرآن را با صوت (و آواز) متوسطى بخوان که خانواده‏ات بشنوند.»

بنابر این بهترین حالات توسط است:

زیرا اوج خوانی مشکلات زیر را در پی دارد:

 • در روایات نه تنها به اوج خوانی امر نشده بلکه به توسط خوانی امر شده
 • تقلید از قاریانی که اوج خوانی دارند سخت و خستگی آور است به خصوص برای مبتدیان و یا ضعف و ناتوانی در تلاوت می شود و یا اینکه چون قاری نمی تواند تقلید کند دچار سرخوردگی می شود.
 • اوج زیاد باعث صدمه به حنجره می شود
 • کسی که به اوج خوانی در تلاوت عادت کرده است نمی تواند زیاد تلاوت کند اما کسی که به سبک استاد منشاوی توسط می خواند می تواند همیشه به روش تحقیق حتی در منزل تلاوت کند و نیز تلاوت مجلسی و استودیویی و تلاوت در خانه برایش فرقی نخواهد داشت.

 

 

انعطاف پذیری و تغییر زیبای جنس صدا

صدای سایر اساتید در طول تلاوت و در تلاوتهای مختلف تغییر کمی می کند اما صدای استاد منشاوی فوق العاده دارای انعطاف است و در طول تلاوت که ممکن است چند بار جنس صدای خود و حتی لحن الاداء را تغییر دهد ضمن اینکه جوهره صدایش هرگز زیبایی خود را از دست نمی دهد اما تغییر زیادی می کند و در تلاوت های مختلف هم تغییر می کند مثلا در ابتدای سوره مبارکه علق صدای استاد بسیار متفاوت با اخر سوره است و یا بم خوانی در آیه ۹۹ سوره انعام با ایه سوره اسراء بسیار متفاوت است.

 

 

قدرت تحریر های زیبا

ویژگی دیگر قدرت تحریرزنی عالی فوق العاده و منحصر به فرد مرحوم منشاوی است. تحریر هایی بسیار ریز و فنی با کیفیت عالی بدون لرزش و لغزش.

 

پرده شروع همانند حرف زدن معمولی است

پرده شروع تلاوت استاد منشاوی در حد پرده صوتی حرف زدن معمولی یا کمی بالاتر است بعد درجه به درجه بالا می رود و از همه قسمت های صدای خود استفاده می­کند و آرام آرام وبدون عجله بالا می­رود.

 

 

تحریرهای نزولی در طبقات بالا

استاد منشاوی بعد از شروع تلاوت افزایش ارتفاع می دهد تا این که به پرده های زیر برسد و گاهی با قدرت زیاد فریاد می زند اما برای این که گوش شنونده خسته نشود و تلاوت دچار یکنواختی نگردد به مرور و طی چند آیه با فن های صوتی تحریری مثل تحریر هایی منحنی شکل و نزولی  و به کمک لحن چند پرده پایین می آید یا آرام تر می خواند یا .. سپس از قسمت زیبای صدای خود دوباره شروع به اوج گرفتن می کند و به تدریج به اوج می­رسد.

 

 

سهولت تقلید برای همه

صدای منشاوی به قضاوت تمامی متخصصین فن از مصر و ایران و… بهترین قابلیت تقلید را برای همگان دارد و هرکسی در هر سنی به آسانی و بدون این­که به حنجره اش آسیب برسد می تواند از صدای استاد منشاوی تقلید کند.

اما از قاریانی که صدایشان زیر است کودکان می توانند تقلید کنند اما با رسیدن به بلوغ و مردانه شدن صدایشان دچار مشکل می شوند همین طور تقلید از قاریانی که صدایشان خش دارد مشکل است چون خش صدا مانع تقلید مناسب از سبک قاری است و نیز تقلید از قاریانی که از لحاظ لحن برجسته هستند با صرفنظر از حرمت و حلیت نغمه ها مشکل است

 

نفس طولانی

اساتیدی مانند شیخ رأفت رکورد با نفس یک دقیقه و ۲۰ ثانیه دارد و اساتیدی مثل عبدالباسط نفس طولانی دارند. از استاد منشاوی چند قطعه ۴۷ ثانیه تا ۴۹ ثانیه باقی مانده. با کمی دقت می بینیم اساتیدی مانند عبدالباسط از حداکثر نفسشان استفاده کرده اند اما استاد منشاوی نه اصراری به نفس طولانی دارد نه اصراری به نشان دادن اوج صدا و ارائه مقامات دارد چون نیازی ندارد. اما با توجه به تلاوت هایی که دارد که نفسش به حدود یک دقیقه می رسد با این حال نفسش تمام نمی شود چه بسا اگر می خواست با حداکثر نفس تلاوت کند رکورد دار می شد.

در روایات سفارشی به تلاوت قرآن کریم به نفس بلند نشده است بلکه برعکس امام صادق علیه السلام فرمود:‏«یُکْرَهُ أَنْ یُقْرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ.» کراهت دارد سوره مبارکه توحید به یک نفس تلاوت شود.[۳]

 

تحلیل برتری­ها و امتیازات و لطافت­های صدای استاد بسیار بیشتر از آنچه گفته شد می باشد و نیاز به تدوین کتابی مستقل دارد. عبدالوهاب موسیقی دان مصری در پایان نوشته چند صفحه ای در باره استاد منشاوی می نویسد برای تحلیل صدای استاد منشاوی ده سال زمان لازم است.

[۱] – بحار الأنوار : ۹۲ / ۱۹۵ / ۱۰                                             منتخب میزان الحکمه : ۴۶۰

[۲] – بحار الأنوار (ط – بیروت)، ج‏۸۹، ص: ۱۹۵

[۳] – الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‏۲، ص: ۶۱۶

هدایت به بالای صفحه